Vi inviterer til åpent møte for å diskutere videre utvikling av reiselivet i kommunen vår.

Møtet er på kommunehuset tirsdag 3. desember kl. 17.00 - 20.00

Kåfjord kommune har gjennomført et forprosjekt innenfor tema «Besøksforvaltning ». I denne sammenheng ser vi at den lokale verdiskapingen knyttet til reiseliv er for lav i vår kommune. Det ønsker vi å endre på! Vi inviterer derfor til et «Mobiliseringsmøte» der målsettingen er å motivere lokale bedrifter, gründere og initiativtakere til å satse mer på utvikling av det lokale reiselivet.

Både Innovasjon Norge, Visit Lyngenfjord og Halti Næringshage deltar på møtet som blir ledet av Børre Berglund fra 2469 Reiselivsutvikling.

Vi håper så mange som mulig vil delta på møtet. Påmelding på mail til Jens Kristian Nilsen, Kåfjord kommune innen 30.11.19. jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no