Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juni kl. 08:18

Til pasienter og pårørende i kommunale helsetjenester i Kåfjord

Se informasjonsskriv som også inneholder Prosedyre for besøk i sykehjem

Les mer clear

Tverrfaglig samarbeid, barn og unge

Orientering om pågående prosesser og prosjekter i Kåfjord kommune

Etter initiativ fra Kåfjord kommunes kommunaldirektør ble det i september 2019 opprettet et tverrfaglig forum for utvalgte kommunalt ansatte som arbeider med - og rettet mot, barn og unge. I dag består gruppa av representanter fra barnevernet, helsestasjonen, kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, ungdomskontakt, kommunepsykolog, kulturkonsulent, klubbleder og kommunelege, i tillegg til at andre relevante fagpersoner/ instanser inviteres inn ved behov og/ eller ønske. I dette forumet tas det opp, og diskuteres saker som angår barn og unge i Kåfjord kommune. Møtene finner sted cirka 1 gang per måned og ledes av kommunepsykolog, Sondre Henden. Henden er også ansvarlig for å innkalle til møter. 

Sakene som tas opp i dette forumet er på forhånd meldt inn av gruppas representanter, men det er også rom for å drøfte andre saker som måtte komme opp underveis i møte eller relevante prosjekter og/ eller utfordringer. Andre kan melde inn saker ved å ta kontakt med en av representantene i gruppa og gi beskjed om at man ønsker en sak på dagsordenen. Sakene som drøftes her angår ikke enkeltpersoner, men er overordnede saker på systemnivå.

I løpet av høsten 2019 har man blant annet drøftet følgende: 

  • Felles samtykkeskjema for bruk av kommunale instanser
  • Revidering av røykekontrakter for ungdomsskoleelever
  • Hvor vidt man skal søke om fylkesmannens skjønnsmidler og om å bli en pilot-kommune for fritidskortordningen
  • Bildedeling blant unge
  • Rusbruk blant unge

Samarbeid

Kåfjord kommune inviterer til foreldremøte om rusforebygging

Tirsdag 18. februar kl. 18.00 i Storstua på Kåfjord helsetun

Kåfjord kommune vil med dette invitere alle foreldre som har elever på ungdomsskolen i Kåfjord til et felles foreldremøte. Foreldre med barn i yngre og/ eller eldre aldre er også hjertelig velkommen.

Temaet for møtet er forebygging av rus blant ungdom. Møtet er første del av et rusforebyggende tiltak som vil foregå i ungdomsskoleklassene denne våren.
Møtet holdes i storstua på Kåfjord Helsetun den 18.februar kl. 18:00.
Det blir servert kaffe og vafler.

Vi håper mange tar turen til Kåfjord helsetun denne kvelden. Vel møtt!

Synes du folkehelse er spennende? Bli med på workshop.

Halti, Storslett 21. januar kl. 12.00-15.00.

Nord-Troms Friluftsråd inviterer sine medlemskommuners folkehelsearbeidere/ -entusiaster/ -nysgjerrige til workshop for å drøfte spørsmålene: 

KAN FRILUFTSLIV, NATUR OG FYSISK AKTIVITET GJØRE NOE MED FOLK I NORD-TROMS? 

ER FOLKEHELSE NOE DIN KOMMUNE ER GOD PÅ? HVA FINNES AV GODE PLANER, TILTAK OG AKTIVITETER? 

Nå kan du søke om Tornedalsrådets kulturstipend 2020

Søknaden må innsendes mellom 1.12.19 og 31.01.20

Tornedalsrådet ble etablert i 1987 og er en sammenslutning av det tidligere svenske Tornedalskommunenes forbund og det finske Tornionlaakson kuntain toimikunta. Målet er å fremme samarbeid på tvers av grenser og mellom alle som bor, og jobber i Tornedalen, samt utvikle Tornedalen og bevare medlemmenes interesser. Rådet har en egen kultur- og næringsgruppe. Tornedalsrådet inkluderer totalt 13 medlemskommuner, hvor av Kåfjord er en av disse. Sammen med Storfjord og Nordreisa utgjør Kåfjord de tre norske medlemskommunene. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk