Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

NAV

Nye åpningstider ved NAV Kåfjord fra 1. Februar 2017

NAV Kåfjord har endret åpningstidene med virkning fra 1.februar 2017. 
De nye åpningstidene for «drop in» publikumshenvendelser er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.00 - 14.00.
Onsdager holder vi stengt for «drop in» publikumshenvendelser.

NAV Kåfjord er som før tilgjengelig pr telefon og for timeavtaler alle hverdager i uken.

Informasjon

Viktig informasjon - Egenbetaling på legekontoret

Kåfjord kommune har hatt en gjennomgang av sine rutiner for egenbetaling på legekontoret, og det viser seg at vi ikke har tatt egenbetaling for en del tjenester.

Helse

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Informasjon om Flyktningetjenesten i Kåfjord

Flyktningtjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Vi er organisert under NAV, og har kontor på rådhuset.

Flyktningtjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som bosettes i kommunen. Vår hovedoppgave er å koordinere mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakgrunn. Det legges særlig vekt på råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord Kommune.OlderdalensentrumtilbrukforalleFotoJKN

Flyktningetjenesten har et nært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvaret for språk og samfunnsfag-opplæring for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og noen av Flyktningtjenestens oppgaver går ut på å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis.

Målet for Flyktningtjenesten er å styrke flyktningenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet.

For mer informasjon, ta kontakt med

Inger Kristina Gaup
Flyktningkonsulent
7771 9255 / 941 69 204

inger.kristina.gaup@kafjord.kommune.no

NAV

Endring i åpningstidene for drop in henvendelser ved NAV Kåfjord fra og med uke 18.

NAV Kåfjord har fra uke 18 endret åpningstiden for drop in publikumshenvendelser til å gjelde mandag, onsdag  og fredag fra kl 10.00 – 14.00. Tirsdager og torsdager vil NAV Kåfjord ha stengt for drop in publikumshenvendelser. NAV Kåfjord er som før tilgjengelig pr telefon  mandag til fredag på tlf 55 55 33 33.  

 

Med vennlig hilsen

NAV Kåfjord.

 

p skolen

Skoleruta år 2016/2017 for Kåfjord

Nå er skoleruta for år 2016/2017 i Kåfjord vedtatt i HOO 28.01.16

navlogo_200x126

NAV Kåfjord endrer åpningstidene fra 1. desember 2015.

NAV Kåfjord ønsker å forberede våre brukere på en ny NAV – hverdag.

Årsaken til nye åpningstider fra 1.desember, er at stadig flere av våre brukere får løst sine behov ved å kontakte NAV på telefon eller via elektronisk selvbetjeningsløsning på www.nav.no 

Kåfjordsekken

Strategisk oppvekstplan for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

Kåfjord kommunes strategiske oppvekstplan manifesteres gjennom Gàivuonalàvka / Kåfjordsekken.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk