Varsel

Oppdatert informasjon 24.05.2017

Vedrørende kokepåbud Indre Kåfjord vannverk

Kommunen har avdekket teknisk svikt med UV-anlegget på Indre Kåfjord vannverk. Feilen ble rettet umiddelbart, men vannprøvene viser at det fremdeles er noe forurensninger på nettet. Det anbefales derfor å koke vannet fremdeles. Nye vannprøver tas førstkommende mandag.

Det vil varsles på kommunens hjemmeside, UMS og sosiale media når drikkevannet helt rent.

Spørsmål kan rettes drifts- og utviklingsavdelingen, 77719268

Informasjon

UTVIDET ÅPNINGSTIDER VED MILJØSTASJONENE - VÅR/SOMMER 2017

Vi har sommeråpent på miljøstasjonene fra og med uke 21 til og med uke 35
I uke 21 til og med uke 26 har vi åpent en ekstra dag pr uke

Informasjon

Renovasjonsruter fra Avfallsservice AS - Endringer mai

Vedlagt følger vanlige renovasjonsruter og endringer i mai

Se Renovasjonsruter og Endringer i mai

Informasjon

Informasjon

Renovasjonsruter gjeldende fra 01.01.2017

 

Renovasjonsruter for Avfallsservice AS

pr 01.01.2017 PARTALLSUKER (2,4,6..)

ODDETALLSUKER (1,3,5..)

MANDAG

Storvik

Oksfjord - Flatvoll

Skjervøy sør og Arnøya

Numedalen – Jubelen

Russelv – Lyngseidet kai

Kvænangen, sør for Baddereidet

Næring sortert Skjervøy

Containertømming Furuflaten – Skibotndalen

Containertømming Furuflaten – Skibotndalen

Skibotn miljøstasjon 15.00 – 18.00

Skibotn miljøstasjon 15.00 – 18.00

TIRSDAG

Skjervøy sentrum og Kågen – Hamneidet

Furuflaten – Oterbakken – Signaldal

Kåfjorddalen – Numedalen

Kvænangen, nord for Baddereiet

Uløybukt - Havnnes

Containertømming Storslett - Sørkjosen

Containertømming Storslett - Sørkjosen

Galsomelen miljøstasjon 10.00 – 18.00

Galsomelen miljøstasjon 10.00 – 18.00

Lyngseidet miljøstasjon 15.00 – 18.00

Lyngseidet miljøstasjon 15.00 – 18.00

ONSDAG

Sørkjosen – Storslett bru- Kildalen

Manndalen – Birtavarre

Kitdalen - Skibotn – Nordnes

Skjervøy Nord – Bakkeby - Langslett

Containertømming Skibotn – Olderdalen

Containertømming Skibotn – Olderdalen

Badderen miljøstasjon 15.00 – 18.00

Badderen miljøstasjon 15.00 – 18.00

Papp Storslett/Sørkjosen

Papp Storslett/Sørkjosen

Næring sortert Storslett/Sørkjosen

Næring sortert Storslett/Sørkjosen

TORSDAG

Reisadalen – Høgegga

Solhov – Lyngseidet –Koppangen

Pollfjelltunnellen - Solhov

Storslett u/Høgegga

Containertømming Arnøy

Containertømming Lyngen/ Nord-Lenangen- Olderdalen - Langslett

Containertømming Lyngen/ Sør-Lenangen - Koppangen

Birtavarre miljøstasjon 15.00 – 18.00

Birtavarre miljøstasjon 15.00 – 18.00

Galso miljøstasjon 10.00 – 18.00

Galso miljøstasjon 10.00 – 18.00

Skjervøy miljøstasjon 13.00 – 18.00

Skjervøy miljøstasjon 13.00 – 18.00

FREDAG

Containertømming Skjervøy

Containertømming Skjervøy

Containertømming Kvænangen

Containertømming Kvænangen

Laukøya

Informasjon

Informasjon!

Endringer på renovasjonsruter i påsken 2017

Informasjon fra Avfallsservice AS

ENDRINGER RENOVASJONSRUTER PÅSKEN 2017

Ingen ruter kjøres skjærtorsdag 13.04, langfredag 14.04 og 2. påskedag 17.04

Informasjon

Jord- og flomskred aktsomhetskart og byggesak

Jord- og flomskred aktsomhetskart og byggesak

På grunn av Kåfjord kommune sin topografiske struktur er jord- og flomskred aktsomhetskart blitt en viktig faktor i byggesaksbehandling. Det viktig å sjekke naturforhold på sin eiendom før en planlegger å bygge.  Ta kontakt med kommunen hvis det er spørsmål om byggesak.

Jord- og flomskred aktsomhetskartet er en kartlegging av potensielt fare for jord- eller flomskred. Hvis tiltaket er innenfor et aktsomhetsområde må det gjennomføres skredtekniske analyser og beregninger av person(er) med dokumentert kompetanse innen de aktuelle fagområdene, jf. byggtekniskforskrift (TEK10) § 7-3. For å dokumentere at sikkerhetsnivået i forskriften er oppfylt. Dersom kartleggingen viser at sannsynligheten for en hendelse er større enn det som er gitt i forskriften, må kommunen gi avslag på byggesøknaden.

Skredkart.jpg

Kartgrunnlaget for jord- og flomskred laget av NVE er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra terrenghelning har identifisert terreng der utløsning av skred er mulig. Utløpsområder er beregnet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effektene for eksempel skogsdekke og utførte sikringstiltak er ikke vurdert.

Kart som viser naturfare – Jord og flomskred. Klikk på linken og beveg deg rundt i kartet for å finne det området som du er interessert i.

https://goo.gl/jL2wzE

 

Torgeir L. Kuld
Konsulent i utviklingsavdelinga

Informasjon

Får du ikke sms-varsling fra kommunen?

SMS-varsling på mobil ved hendelser VVA

Dette er en veiledning til abonnenter for å registrere sitt mobilnummer, dersom man ikke får sms-varsling fra kommunen ved uønskede hendelser (som f.eks vannavstegning, kokepåbud osv)

Logo - Nord-Troms Brannvesen

22 utrykninger til komfyrbranner


Fersk statistikk fra DSB viser at det var 22 utrykninger til komfyrbranner i Troms i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.
Informasjon

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 19.12.2016, sak 100/16

PRISER PRIVAT TJENESTEYTING 2017

V.nr

Arbeid/ bruk av utstyr/ levert materiell,

Pr. mann pr. time

Pris pr time

inkl. mva

120

Tining/ spyling/ staking/ arbeid kloakk

1091,25

130

Tining/ arbeid vann

1091,25

 

Overtid, etter klokken 1500

+225,-

 

Diverse/ annen type arbeid:

1091,25

120

Steamvogn (stikkrenner)

375,-

120

Spylebil, avløp

577,50

120

Pumpe, bensin; Overvann/ avløp

167,50

120

Kamera/ feilsøk; Avløp/ overvann

295,-

120

Lensepumpe; overflatevann

167,50

130

Vanntiner

352,50

130

Lekkasjesøk; vann

167,50

 

Øvrig elektrisk verktøy

96,25

140

Vegsalt, 25 kg sekk, levert

192,50

132

Vegstikk, utrangert, levert, avgiftsfritt

3,75

 

Levert materiell jfr liste:

 

 

Kjøring, avg.pliktig

5,-

For spørsmål, kontakt Drift- og utviklingsavdelingen, 77719268 

Bilde

Frist: 1.2.2016

Kunngjøring adressenavn

Som følge av vedtak i Kommunestyret 14.12.2015 kunngjøres valgte adressenavn for navnløse veier og parseller i Kåfjord kommune. Denne kunngjøringen medfører en rett til å uttale seg for registrerte eier, fester og andre som avgjørelsen får virkning for, jf. matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften § 50.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk