Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

Informasjon

Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum

Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet.
Folkehelseinstituttet; www.fhi.no , har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Kort oppsummert; hvordan kan man forebygge nye tilfeller med omgangssyke:

 • Grundig håndvask med såpe og rennende vann i minst 30 sekunder

 • Er man først blitt syk bør barn holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diaré

  Dersom man er nøye på disse punkter stopper man viruset effektivt i miljøet, dersom ikke risikerer man at barn (og voksne) smittes på ny med nytt sykdomsforløp.

Helse

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Informasjon

Gjelder mandag 30.januar

Legekontorets telefoner er i drift igjen

Oppdatert, legekontorets telefoner er i full drift igjen, feilen er rettet.

Varsel

Oppdatert 31.01.17. Feilen skal være rettet

Feilen er rettet : Feil på legevaktsentralen 116117, ring 776 28 001

Det er feil på viderekobling på legevaktsentralen 116 117, for Kåfjord kommune sine innbyggere. Ring 776 28 001 ved behov for legevaktsentralen.
Oppdatert 30.01.17. Det er fortsatt feil på 116117.
Oppdatert 31.01.17. Feilen er rettet, nummer 116117 skal være i drift igjen for Kåfjords innbyggere.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

Informasjon

Ved behov for akutt legehjelp, ring 116117. Ved livstruende hendelser, ring 113.

Legekontoret har stengt 25. januar, 26. januar og 27. januar på grunn om omlegging til nytt datasystem.

Legekontoret har stengt 25. januar, 26 januar og 27. januar på grunn om omlegging til nytt datasystem.
Ved behov for akutt legehjelp, ring 116117.
Ved livstruende hendelser, ring 113.

 

Informasjon

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

 • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
 • enkelte former for tannbehandling
 • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

 

 • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
 • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
 • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
 • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
 • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
 • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

 

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 205 kroner i egenandeler i 2017.

 

Mer informasjon på finnes på www.helsenorge.no/frikort

Informasjon

Viktig informasjon - Egenbetaling på legekontoret

Kåfjord kommune har hatt en gjennomgang av sine rutiner for egenbetaling på legekontoret, og det viser seg at vi ikke har tatt egenbetaling for en del tjenester.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk