navlogo_399x251[1]

Nye åpningstider ved NAV Kåfjord fra 29. mai 2017

Åpningstidene blir som følger: Mandag, onsdag og fredag fra klokken 12.00 til 14.00.

CGM ePortal

Veiledning - ePortal

Fornying av respeter (kun faste medinsiner)
 
Alle reseptfornyinger går til Resepsjon på legekontoret. Disse videreformidler det til fastlege. I meldingsfeltet kan man skrive hvor man ønsker å løse ut resepten.
NB! I meldingsfeltet er det bare mulighet for 60 tegn. Har man har flere resepter kan det være greit å lage en ny for hver resept.
 
Veiledning - Fornye resept
 
 
Evt. annen melding
 
Mulighet for:
  • Bestille attest
  • Spørsmål om betalinger
  • Annet
Her er det mulighet for 500 tegn
 
Veiledning - Kontakte resepsjonen
 
 

Valget "Timebestilling" er ikke i funksjon pr. i dag.

 

Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

Informasjon

Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum

Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet.
Folkehelseinstituttet; www.fhi.no , har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Kort oppsummert; hvordan kan man forebygge nye tilfeller med omgangssyke:

  • Grundig håndvask med såpe og rennende vann i minst 30 sekunder

  • Er man først blitt syk bør barn holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diaré

    Dersom man er nøye på disse punkter stopper man viruset effektivt i miljøet, dersom ikke risikerer man at barn (og voksne) smittes på ny med nytt sykdomsforløp.

Helse

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Informasjon

Gjelder mandag 30.januar

Legekontorets telefoner er i drift igjen

Oppdatert, legekontorets telefoner er i full drift igjen, feilen er rettet.

Varsel

Oppdatert 31.01.17. Feilen skal være rettet

Feilen er rettet : Feil på legevaktsentralen 116117, ring 776 28 001

Det er feil på viderekobling på legevaktsentralen 116 117, for Kåfjord kommune sine innbyggere. Ring 776 28 001 ved behov for legevaktsentralen.
Oppdatert 30.01.17. Det er fortsatt feil på 116117.
Oppdatert 31.01.17. Feilen er rettet, nummer 116117 skal være i drift igjen for Kåfjords innbyggere.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk