Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
26. februar kl. 14:09

Kåfjord kommune vil igjen inntil videre fraråde aktivitetstilbud for voksne

Koronainformasjon

Les mer clear
error_outline
19. februar kl. 08:07

Korrigering av misvisende overskrift i TV-reportasje

Til koronainformasjon

loga eanet clear
error_outline
17. februar kl. 08:09

Åpner opp aktivitetstilbud i Kåfjord

Se informasjonsskriv Til koronainformasjon

Se oppdatert informasjon

loga eanet clear
Illustrasjon utenfor

Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

BUFDIR lyser ut 8 millioner kroner til tiltak. Søknadsfrist 15.mars

Det er avsatt midler på statsbudsjettet kap. 351 post 70 til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen “Tilskuddsordning om tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer” på vegne av Kulturdepartementet. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog. 

Tiltakene som blir innvilget støtte skal bidra til å:

• forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen, og

• utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid. 

Skog

Søk om anleggsmidler for friluftsliv til ditt lag/ forening

Nord-Troms friluftsråd støtter lag/ foreninger som bidrar med dugnad

Nord-Troms friluftsråd har midler til enkle tiltak for tilrettelegging for friluftsliv. Dersom ditt lag/ forening ønsker å bidra med dugnad- altså gjøre jobben selv- så kan man søke friluftsrådet om å dekke kostnader for materialer o.l. Nord-Troms friluftsråd skriver i sitt arbeidsprogram for 2021 at de skal: 

Bidra med anleggstilskudd til organisasjoner i Nord-Troms vil bidra med dugnad ved å få på plass bord, benker, klopplegging, stier, bålplasser etc. 

Søknad om støtte sendes friluftsrådet på mail: post@utinord.no. Det er lurt å opprette kontakt med friluftsrådet før man igangsetter prosjektet, for å undersøke hvor vidt deres prosjekt faller innenfor tilskuddsordningen. 

Fotograf: Ørjan M. Bertelsen

Har du innspill til kommende Utinord-sesong?

Eller vil du være med i arbeidsgruppa?

I mai sparkes en ny sesong med Utinord i gang. I den forbindelse ønsker frivillige i arbeidsgruppa, kommunen og Nord-Troms friluftsråd seg innspill fra befolkningen: Har du forslag til turer/ traséer som ville egnet seg i Utinord-konseptet? Savner du en tur som har vært med før, og som bør tas med inn igjen? Vet du om en tur-skatt som bør oppdages av flere? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Innspill og kommentarer kan sendes: kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no

Tennisball

Tilskuddsordninger for idrettslag

Utvalgte nasjonale, regionale og lokale tilskuddsordninger

Kulturkontoret ble oppfordret til å utforme et årshjul/ en oversikt over aktuelle tilskuddsordninger for idrettslagene. Denne oversikten er sendt ut til kontakter i idrettslagene, men legges også ut her på vår hjemmeside. Som presisert over er dette kun utvalgte tilskuddsordninger- trolig finnes det også flere som kan være aktuelle, i tillegg til at det årlig kommer nye eller gjøres endringer i eksisterende. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk