Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. november kl. 07:37

Legetjenesten i Kåfjord trenger personell som kan bidra i smittesporingsarbeid, slik at vi har en ringeliste med 5-10 navn vi kan kontakte ved behov.

loga eanet clear

Søk om halltid i Kåfjordhallen for ditt lag/ forening for 2021 nå!

Ekstraordinær søknadsfrist for 2020: 1. desember

Torsdag 12.november 2020 hadde Kåfjord idrettsråd styremøte. I dette møtet drøftet idrettsrådet behovet for å forlenge årets frist for å søke om treningstid i Kåfjordhallen. Grunnet situasjonen med covid-19, samt det at ordinær søknadsfrist ikke har vært godt nok kjent for idrettslagene, ble det foreslått å vedta en ekstraordinær søknadsfrist for 2020. 

Ny frist for å søke om halltid i Kåfjordhallen for neste år, 2021, settes til: 1. desember 2020. Søknad sendes post@kafjord.kommune.no og merkes Søknad om treningstid i Kåfjordhallen for 2021. 

For styremøtevedtak, samt prinsipper for tildeling av halltid, les videre under. Det er disse prinsippene som gjelder for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen. 

Nå kan du gi innspill til planutkast for temaplan for kulturminner 2020-2025

Obs! Kort frist; Innspill må være kommunen i hende innen 20.11.20

Kåfjord kommune er i skrivende stund i ferd med å ferdigstille sin Temaplan for kulturminner- en plan for kulturminner knyttet til gruvedrifta i kommunen. Planen er utformet som en temaplan, og er derfor ikke regulert av Plan- og bygningsloven på samme måte som en kommunedelplan. Det presiseres derfor at dette ikke er en ordinær høringsrunde, men en mulighet for ditt lag/ forening, eller deg som interessent til å lese gjennom planutkast og/ eller gi innspill til planutkastet med vedlegg. 

Denne temaplanen er en del av Riksantikvarens Kulturminner i kommunen (KiK)-prosjekt. KiK-prosjektet tar slutt i 2020, og Kåfjord kommune må ferdigstille sitt arbeid med temaplanen innen den tid. 

Dersom du ønsker å gi innspill til planutkast med vedlegg, send en mail til: kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på kort frist. Innspill som kommer inn 20.11.20 eller senere, blir dessverre ikke vurdert. 

Det er tid for å fremme forslag på kandidater til Frivillighetsprisen 2020

Har du en god kandidat?

Kåfjord kommune skal dele ut Frivillighetsprisen 2020. Forslag på kandidater må begrunnes. Alle innbyggere har forslagsrett. Se kriterier for tildeling under. 

Forslag med begrunnelse sendes post@kafjord.kommune.no innen fredag 20.11.20 og merkes: FRIVILLIGHETSPRISEN 2020. 

Kåfjord ungdomsråd lyser ut rusforebyggende midler til lag og foreninger

Tildeler totalt kr. 50 000,- etter søknader.

 

Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12- og 19 år, lyses nå ut. Kåfjord ungdomsråd oppfordrer nå frivillige lag og foreninger som ønsker å arrangere noe morsomt for ungdom, til å søke om støtte.  

 

Søknadsfrist: søknad må være kommunen i hende innen mandag 15.11.2020 

 

Søknad sendes: post@kafjord.kommune.no og merkes "rusforebyggende midler 2020" 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk