Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. september kl. 14:33

Nytt smittetilfelle i Kåfjord

loga eanet clear
error_outline
14. september kl. 09:44

3. dose vaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Til koronainfo

les mer clear
error_outline
09. september kl. 17:13

Vaksinasjon av ungdomsskoleelever og enkelte 7.klassinger

Til koronainfo

les mer clear
Kulturprisen 2021

Kulturprisen 2021

Send inn ditt forslag til kandidat

Kåfjord kommune orienterer med dette om at Kulturprisen 2021 nå lyses ut.

Prisen kan deles ut til lag/ organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrep i Kåfjord.

 

Prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en organisator som har gjort seg spesielt bemerket i kulturlivet i Kåfjord.

 

Alle innbyggere har forslagsrett. Forslag med begrunnelse sendes post@kafjord.kommune.no innen mandag 18.10.2021 og merkes: Kulturprisen 2021.

For mer informasjon om tildelingskriterier og Kulturprisen 2021, kontakt kulturkonsulent Kjersti Rennestraum per tlf. 77 71 92 52 eller per mail kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no.

 

Styrketrening

Om fremtidig bruk av styrketreningsrommet i Kåfjordhallen

Åpner for flere brukere!

Kommunestyret vedtok i juni-møte i sak 58/21 nye retningslinjer for bruk av styrketreningsrommet i Kåfjordhallen. Viktige endringer er at man nå åpner opp for at flere kan benytte seg av fasilitetene i styrketreningsrommet, ved å gi anledning til bruk for 1) kommunalt ansatte frem til kl. 17.00 hver dag 2) andre enkeltpersoner over 16 år som er betalende medlemmer i ett av kommunens idrettslag. Det gis også anledning til at ungdom mellom 13-15 år kan bruke treningsrommet, dersom det foreligger signert foreldresamtykkeskjema og det er minst to til stede ved trening.
 
Hvert av kommunens idrettslag vil få tildelt 10 stk. kodebrikker med tilgang til Kåfjordhallen. Disse er idrettslagene selv ansvarlige for å fordele ut/ bytte på internt og holde styr på, men antallet kan oppjusteres dersom man erfarer at det er behov for flere brikker. 
 
Alle brukere må fylle ut egenerklæringsskjema. Dette foregår elektronisk, da i form av elektronisk signering. Alle som vil bruke styrketreningsrommet må henvende seg til post@kafjord.kommune.no og merke e-post: egenerklæring Kåfjordhallen. I e-posten må det komme frem: navn, alder, adresse, telefon og idrettsklubb på den som vil bruke treningsrommet. Da vil man få tilsendt et elektronisk brev, som man må åpne, for så signere elektronisk. Da vil kommunen motta signert brev i retur. Idrettslagene kan ikke dele ut kodebrikke til personer som ikke har fylt ut dette!
 
For ungdom 13-15 år, gjelder samme prinsipp for utfylling av foreldresamtykkeskjema. En foresatt må sende en henvendelse til post@kafjord.kommune.no og merke e-post: Foreldresamtykke Kåfjordhallen. I e-posten må det komme frem hvem samtykke skal gjelde for, og følgende informasjon må med: navn ungdom, fødselsdato ungdom, adresse, telefon og e-post ungdom, samt navn på foresatt. Da vil et foreldresamtykkeskjema sendes ut, som må åpnes, for så signeres elektronisk av mottaker- da foresatt. Først da kan ungdommen få tilgang til styrketreningsrommet. Idrettslagene kan ikke dele ut kodebrikke til ungdom som ikke kan vise til signert foreldresamtykkeskjema. 
 

Vi gjør alle oppmerksom på at organisert trening alltid vil komme først. Det vil si at all bruk av styrketreningsrommet av enkeltpersoner- uavhengig om det er kommunalt ansatt eller medlem i idrettslag- må forekomme når det ikke foregår organisert trening i rommet.

Idrettslagene må søke om treningstid i rommet på samme måte som med halltid i selve Kåfjordhallen, og timeplan for bruk av både hall og styrketreningsrom vil legges ut innen 1.oktober på Kåfjord kommune sine hjemmesider. Se mer informasjon her: https://www.kafjord.kommune.no/treningstider-i-kaafjordhallen-for-2021.6361286-433741.html 

 
Tennisball

Om spillemidler 2022- søknadsfristen nærmer seg!

Frist for innsending til kommunen er 15.oktober

Søknadsskjema for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2022 er nå åpnet.  Årlig frist for innsending til kommunen er 15. oktober. Det betyr at hvis ditt lag/ forening går med planer om å søke om spillemidler i 2022, så er det lurt å ta kontakt med kommunens saksbehandler på spillemiddelsøknader, Kjersti Rennestraum, snarlig. Hun kan kontaktes på e-post kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no eller per telefon 77719252.  

 

Søknaden leveres elektronisk. Søknadsskjema finner dere på: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/  

 

Det anbefales at alle som skal søke om spillemidler leser nøye gjennom denne trinnvise forklaringen av søknadsprosessen: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/

 

 

Legg merke til følgende endringer i Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021 

  • Lysanlegg: Tidligere måtte det gå 20 år før man kunne søke om spillemidler til rehabilitering av lysanlegg. Nå er dette endret til 10 år og dette betyr at man kan søke om skifte til LED lys for kunstgressbaner eldre enn 2012.   

  • Garderober og tilleggselementer: Mindre justeringer.  

  • Aktivitetspark: Ny anleggstype tatt inn.   

  • Fotballanlegg: Avvik på inntil 10 % fra standardmålene uten at tilskuddet påvirkes. Må dokumenteres.  

  • GranulatKostnader til tiltak mot spredning av gummigranulat i kunstgressbaner kan inngå i søknader om tilskudd til nye eller rehabilitering av gamle baner. Det kan ikke søkes om tilskudd kun for gjennomføring av tiltakene.  

  • Idretts- og servicebyggNoen fått flere satser avhengig av størrelser på de ulike funksjonene i bygget.  

  • Løyper/turveierDet er gjort endringer i beskrivelsene og nytt vedlegg.   

 

Husk: Det er søkers ansvar å sette seg inn i gjeldende bestemmelser. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger hjelp. 

 

Kåfjord kommune sender samlet inn vedtak og prioriteringer til fylkeskommunen innen 15. januar 2022 

 

Kursdeltakere

Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Mulighet for å melde seg på enten 6., 7., 8. eller 9. september

Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger i fylket til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til fire digitale kurs via Teams.

Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen, benytt muligheten.

Mandag 6. september

Tirsdag 7. september

Onsdag 8. september

Torsdag 9. september

Tidspunkt: Kl. 18:00 – 20:00

Tema for kurset er:

1. Hvem kan søke om spillemidler?

2. Hva kan man søke om tilskudd til?

3. Hvor mye kan man søke om?

4. Hvordan søke – søknadsprosessen

5. Veiledning av potensielle søkere

Påmelding gjøres per e-post innen fredag 3. september til emil.bjornaa@tffk.no.

Andre spørsmål om kurset kan også rettes til ovennevnte.

Lenke til kurset sendes ut per e-post etter registrert påmelding. 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk