Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
17. januar kl. 08:14

Status koronasmitte i Kåfjord uke 2

Til koronainfo

les mer clear
error_outline
12. januar kl. 12:40

Tilgang til Moderna vaksine fra uke 3

Til koronainfo.

les mer clear
Fjelltopp.

Frivillige lag og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer

Tilskuddsordning i forbindelse med Frivillighetens år 2022: Søknadsfrist 1.mars

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen v/Klima- og miljødepartementet bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet. Det er avsatt 2.500.000, - til lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier, og veier i 2022.

Søknadsfrist for lag og organisasjoner for innsending til fylkeskommunen er 1.mars 2022. Les mer lenger nede i artikkelen om hvor søknad skal sendes. 

235973637_274495740703093_3191707697061883434_n

Forslag til kandidater til minnesmerke i Olderdalen ønskes

Ny innspillsrunde etter behandling i kommunestyret

Kåfjord kommunestyre behandlet Rammer for utvelgelse av kandidater til minnesmerke i Olderdalen i KS-sak 114/21, 07.12.21. Av den grunn inviterer vi til ny innspillsrunde, hvor vi ønsker forslag til kandidater til minnesmerke i Kongeparken i Olderdalen. Det presiseres at tidligere innsendte kandidater tas med i vurderingen som vil følge denne innspillsrunden.

 

Vedtatte rammer for utvelgelse jamfør vedtak i KS-sak 114/21 lyder som følger:

· Avdøde personer

· Personer med tilknytning til Kåfjord

· Personer det finnes utfyllende og kvalitetssikret informasjon om

· Personer som gjennom sitt arbeid/ engasjement har ført til utvikling i samfunnet/ vært banebrytende innenfor sitt område/ gjort seg positivt bemerket

 

Initiativet om å etablere et minnesmerke i Kongeparken ble fremmet i forbindelse med et innspillsmøte som en del av stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen.

 

Det bes om at foreslåtte kandidater passer inn i vedtatte rammer for utvelgelse. Jamfør kommunestyrevedtaket, vil kulturkontoret i samarbeid med Nord-Troms museum gjennomgå og foreta utvelgelse av kandidater.

Har du/ dere forslag til kandidater? Send inn forslaget på e-post: post@kafjord.kommune.no, og merk e-posten med: Forslag til kandidat til minnesmerke i Kongeparken.

 

Forslaget må være kulturkontoret i hende senest 28.02.22.

Facebook_innlegg_Prekval_2022

Vil du bli sykepleier, men mangler de rette karakterene?

Se tilbud fra Campus Nord-Troms og Nord-Troms VGS

Campus Nord-Troms og Nord-Troms VGS har et prekvalifiseringstilbud for de som vil søke på desentralisert sykepleierutdanning fra høsten 2022, men ikke oppfyller karakterkravet i norsk og matematikk. Prekvalifiseringen består av undervisning med faglærer, samlinger, egen studieplan og oppfølging. Prosjektet er støttet av Statsforvalteren. Søknadsfrist 20.januar. Les mer og søk på www.ntss.no.

Kulturmiljø

Innbyggere inviteres til å delta i spørreundersøkelse om bygningsvern og kulturmiljø i Nord-Troms.

Delta i undersøkelsen- vær med i trekningen av en bokpakke fra Nord-Troms museum

Kommunen er sammen med Nord-Troms museum med på et forprosjekt for å vurdere etableringen av et kompetansesenter for bygningsvern og kulturmiljø i Nord-Troms. I den forbindelse inviterer vi alle våre innbyggere til å delta i en spørreundersøkelse om temaet. Undersøkelen er laget av prosjektleder for forprosjektet, Lise Brekmoe, i Nord-Troms museum. Undersøkelsen finner du her: https://app.easyquest.com/q/QwbYA

Om du har svart på undersøkelsen og vil være med i trekningen av en bokpakke fra Nord-Troms museum, kommenter under innlegget om dette som du kommer til ved å trykke på linken: https://www.facebook.com/kaafkultur

Forhåndsvisning av bilde

Sandemark skole

Tilskudd til freda samiske bygninger, kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Søknadsfrist: 1. november 2021.

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Sametinget fordeler tilskuddsmidler fra statsbudsjettets kap. 1429 post 71 til samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

Tilskuddet gjelder for 2022.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk