Informasjon

Informasjon

Misfarging av fjorden i Birtavarre

Kåfjord kommune har fått flere henvendelser vedrørende misfarging av fjorden innerst i Birtavarre, der publikum mistenker svikt i det kommunale avløpsanlegget.

Anlegget med tilhørende slamavskillere er kontrollert flere ganger, og det er ikke avdekket feil. Anlegget fungerer som det skal, og det er ikke registerert utslipp til overløp. Dette betyr at evt forurensing i form av uslamavskilt kloakk ikke kommer fra det kommunale anlegget, da all kloakk herfra går gjennom flere slamavskillere før restvannet pumpes ut på dypt vann i fjorden. Kommunen jobber likevel videre med å finne årsaken til misfargingen, og vil komme med oppdatert informasjon så snart dette foreligger.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Drifts- og utviklingsavdelingen 77719268

 

 

 

Næringsseminar gjennomført - her er foredragene

Lørdag ble det avholdt et møte, eller et seminar, om næringsutvikling i Nord-Troms. Det var 25-30 personer som møtte, og fikk sjansen til å gi sine innspill til kommunens retning for Næringsseminar Olderdalen 13.mai 2017 Foto Svein Leiros.jpgnæringsarbeidet.

Det var to hoveretninger som pekte seg ut blant innspillene: Mat fra hav og land, og KRO (kreative næringer, reiseliv og opplevelser). Innspillene blir tatt med i vurderingene som legges til grunn for utforming av næringsplan for Kåfjord.

Vi var så heldige å få høre om hva virkemiddelapparatet kunne bidra med i utviklingen. Her er foredragene:

Anne Merethe Hjortdahl, næringssjef Troms fylkeskommune
Terje Berntsen, seniorrådgiver, Innovasjon Norge, Tromsø
Jørn Gunnar Olsen, seniorrådgiver, næringsavdelinge, Sametinget
Rune Steinsvik, rådgiver, prosjektleder, Halti næringshage
Jens Kristian Nilsen, næringskonsulent, Kåfjord kommune

Informasjon

Møte: Vekst i næringslivet i Kåfjord

Kåfjord kommune inviterer med dette politikerne og øvrige innbyggerne i kommunen til et møte. Oppgaven er vanskelig, og alle løsninger må vurderes:

Hvordan kan næringslivet i Kåfjord utvikle seg? Hva kan virkemiddelapparatet bidra med, og hva kan private gjøre?

Fra fylkeskommunen stiller Willy Ørnebakk, fylkesråd for helse, kultur og næring – fra Innovasjon Norge kommer Terje Berntsen. Representant for Halti næringshage vil også stille.  Ordfører Svein Leiros er møteleder og serverer kaffe og kaker.

Velkommen til kultursenteret i Olderdalen lørdag 13. mai kl. 15:00

Hilsen Jens Kristian Nilsen, næringskonsulent, Kåfjord kommune, tlf. 77 71 92 58

Oppdatering: Willy Ørnebakk må desverre melde avbud. Vi er så heldige å få Anne Merete Hjortdahl, konstituert næringssjef i Troms fylkeskommune, som stedfortreder.

Næringsinfo folder stående ingressbilde

Informasjon fra næringskonsulenten

I disse dager distribueres dette i postkassen til de av kommunens innbyggere som ikke har reservert seg mot reklame. Budskapet er kortfattet: Kommunen trenger mer næringsutvikling og har muligheter til å støtte gode idéer på flere måter. Ta kontakt med næringskonsulent Jens Kristian Nilsen på telefon 77719258

Fylling av ny molo i Manndalen

Nymoloen i Manndalen strekker seg utover

Arbeidet med fylling- og stabling av stein er godt igang. Arbeidet er forhåpentligvis ferdig i løpet av året. Vi regner med at dette blir en svært bra havn.

Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

Informasjon

Mudring Løkvoll fiskerihavn

Mudring i Løkvoll fiskerihavn er nå startet opp, og er beregnet ferdig medio februar 2017

Informasjon

Informasjon!

FiksGataMi!

Fiks Gata Mi er et nettsted der publikum kan rapportere inn feil og skader som vedrører alle offentlige veger:  http://fiksgatami.no/

Kommunen vil deretter motta rapporter til postmottak, og vil svare på henvendelser fortløpende og innenfor frister gitt i Forvaltningsloven. Henvendelser som vedrører riks- og fylkesveger vil bli sendt Statens vegvesen.

Ved andre henvendelser vedrørende kommunale veger, ta gjerne kontakt med Drift- og utviklingsavdelingen, 77719268 mellom kl. 0700-1600

 

 

 

logo_vegvesen

Informasjon fra Statens vegvesen

Larsbergtunnelen på E6 i Storfjord stenges for trafikk kl. 11:00 onsdag 26. oktober

Førstkommende onsdag skal en steinblokk på 70 tonn sprenges ned fra fjellsiden.
E6 er helt stengt mens arbeidet pågår.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk