Logo - Nord-Troms Brannvesen

22 utrykninger til komfyrbranner


Fersk statistikk fra DSB viser at det var 22 utrykninger til komfyrbranner i Troms i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.
Logo - Nord-Troms Brannvesen

Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen.
Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.

Informasjon

Åpen dag på brannstasjonen i din kommune 24.09.16

Velkommen til åpen dag på brannstasjonen i din kommune. Lørdag 24/9 kl. 11.00 er det åpen dag på brannstasjonene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord (Olderdalen).

Logo - Nord-Troms Brannvesen

Ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Nord- Troms Brannvesen

Ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Nord- Troms Brannvesen (Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy).
Dette kan bety en endring for husstander i hvilke fyringsanlegg som skal feies. Dette er for å sikre best mulig tjeneste for alle kommunens innbyggere.
Se link til lokal forskrift for din kommune for nærmere informasjon.

 

 

Norsk Brannvernforening

Pressemelding 13.04.2016

Bålreglene er endret

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning.
Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  
Brannsjefen

Informasjon fra brannsjefen

Brannvernsamarbeidet jobber for et trygt og godt samfunn for regionen Nord-Troms.

Varsel

Kåfjord kommune og Skjervøy kommune er blitt bedt å bistå Nordreisa kommune

Stort jord- og leirras i Sørkjosen i Nordreisa kommune

E6 er sperret og et kilometer langt område langs sjøen i Sørkjosen i Nordreisa er evakuert etter flere store jordras natt til søndag.
Ingen personer er skadet eller savnet i følge Politiet.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk