256_gullmynter i stabel

Ønsker du litt støtte til ditt lag?

Kulturmidler 2017

Kåfjord kommune orienterer om at det skal deles ut kulturmidler til lag, foreninger og samfunnshus for 2017. Det tas imidlertid forbehold om budsjett til formålet. Aktiviteten i laget skal danne grunnlag for tilskudd.

Informasjon

Venter du på kruset for Ut i NORD 2016? Nå er de endelig kommet.

Kruset Ut i NORD 2016

I ettermiddag skal Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni få levert krusene, ber om at krusene betales i nettbutikk (se informasjon under), ta bilde, utskrift eller videresend bekreftelse på betaling til sentralbord@kafjord.kommune.no 
Gjelder de som har bestilt:  Gå inn på vår nettside www.utinord.no - velg menyen NETTBUTIKK.
Hent kruset på rådhuset i din kommune (Burfjord, Storslett, Skjervøy og Olderdalen).
Bestillinger utenfor Nord-Troms sendes mot tillegg for porto.

Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

UKM_logo[1]_300x164

UKM i Kåfjord lørdag 11.03. er avlyst på grunn av for få deltakere

 

Til orientering:

Kulturskolen jobber med å få våre 4 påmeldte deltakere med på Skjervøy sin mønstring den 22.03. Kommunen beklager, både lav påmelding, og at arrangementet blir for lite å arrangere med så få deltakere, men håper at det går greit med felles mønstring med Skjervøy.

UKM_logo[1]_400x219

Fristen for påmelding er søndag 5. mars.

Påminner om påmelding til UKM 2017

Hei, UKM nærmer seg med raske skritt. Håper at du/dere er interessert i å delta med noe på scene, kunst, foto med mye mer. Årets UKM skal arrangeres på Trollvik skole, 11. mars kl 16.00. Det er ennå tid til både å produsere noe til UKM. Aldersgrense er 10 - 20 år. Påmelding skjer via link:  www.ukm.no

Ved påmelding er det viktig at alle punkter fylles ut for at påmeldingen skal være gyldig og fullstendig.

Håper på mange deltakere!

 

 

 

 

 

maskinoversetting

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer

Program som gjør det enklere for både for den som kan og den som ikke kan samisk

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer et program for maskinoversetting fra nordsamisk til norsk.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

256_ski to personer fjell

JULESPREK - Kåfjord kommune leier ut truger til ungdom og voksne

I forbindelse med årets JULESPREK leier kommunen gratis ut truger til ungdom og voksne. Trugene leies via Servicekontoret, og leies og ut etter at JULESPREK er ferdig for i år. Vi har totalt 4 par store og 4 par små truger for leie. Leietid; inntil 1 uke, men leietiden kan utvides.  For leie ta kontakt med Servicekontoret, tlf: 777 19200.

UKM_logo[1]_400x219

UKM 2017 i Kåfjord - Informasjon

Alle unge som går i 5.klasse og opp til og med 20 år kan nå melde seg på den lokale UKM (Ung Kultur Møtes). Vår mønstring her i Kåfjord i 2017 er satt til lørdag 04.mars med påmeldingsfrist søndag 22. februar

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk