koftesving

Frist: 5.4.2017

Logokonkurranse

Vi skal bytte navn fra Giellaguovddáš til Giellasiida, og i den forbindelse utlyser vi en logokonkurranse. Originalforslagene sendes per post, og skal være hos oss innen 5. april 2017.

maskinoversetting

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer

Program som gjør det enklere for både for den som kan og den som ikke kan samisk

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer et program for maskinoversetting fra nordsamisk til norsk.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk