Barnehagene i kommunen

 
Barnehageplass ved kommunens barnehager
Søknader, endringer, oppsigelser mv. av barnehageplass sendes skriftlig.
Det finnes flere måter å gjøre dette på:
Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars, men det gis mulighet for å søke plass ellers i året.
Dersom man har andre spørsmål angående barnehageplass kontaktes saksbehandler Ann Karin Pedersen v/ Servicekontoret.
 
Kontaktinformasjon:
Saksbehandler Ann Karin Pedersen, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 06
 
Barnehagesatser pr. 01.04.2016
Barnehagesatser:
  50 %             Inntil 20 t.                   1.203,-
  80 %             Inntil 32 t.                   1.924,-
100 %              over 33 t.                   2.405,-
 
Satsene for kost i barnehagene fastsettes slik fra 01.04.2016
  50% plass kr. 154,- pr. måned
  80% plass kr. 246,- pr. måned
100% plass kr. 308,- pr. måned
 

Endring i satser for betaling av barnehage og SFO-plasser fra 01.04.2017

Barnehagesatsene økes ikke og fastsettes slik fra 1. april 2017:
  50 % plass inntil 20 timer i uka kr. 1. 202,50 pr. mnd.
  80 % plass inntil 32 timer i uka kr. 1. 939,-    pr. mnd.
100 % plass over 33 timer i uka kr.  2. 405,-    pr. mnd.

Kostpenger i barnehagene øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 01.04.2017:
  50 % plass kr. 158/,- pr. mnd.
  80 % plass kr. 253,-  pr. mnd.
100 % plass kr. 316,-  pr. mnd.

Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2017:
Halv plass inntil 10 t. pr. uke kr. 918,- pr. mnd.
Hel   plass inntil 20 t. pr. uke kr. 1.763,- pr. mnd.

Kostpenger i SFO øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2017:
Hel plass kr. 316,-
For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 316,-.
 
Aktuelle lenker:
 
MyKid - Barnehagene.jpg
 
Barnehagefakta
om Gáivuotna Kåfjord kommune fra utdanningsdirektoratet finner du her:
Barnehagefakta_banner.png
 
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk