Barnehager

Kåfjord kommune har barnehager i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. Barnehagene har et variert tilbud og ulike satsingsområder. Som forelder kan du være med på å påvirke hva din barnehage skal satse på.