Bibliotekets tilbud

På alle enheter: Bøker, lydbøker, film, musikk, spill, tidsskrifter for barn og voksne, samt oppslagverk. Du finner også offentlig informasjon fra kommunen, fylket, Sametinget , staten, storting og regjering. Kåfjord bibliotektjeneste har 4 PC'er og 2 nettbrett for publikum med Internett-tilgang (1 forbeholdt voksne studerende). Om vi ikke fjernlån fra andre bibliotek i Norge og Norden, studierom for voksne studerende, samt grupperom evt. leserom utstyrt med PC, oppslagsverk, scanner og tilgang til skriver, kopimaskin, telefon og faks. Dette finner du både i Olderdalen og Manndalen. Biblioteket har også videokonferanseutstyr og trådløst nettverk. Lokalsamling med dokumenter med tilknytning til personer fra Kåfjord kommune, om Kåfjord kommune, folketellinger og kirkebøker og en del dokumenter relatert til Nord-Troms. Vi har en relativt stor samisk samling med samisk litteratur om samer, samisk kultur og historie.

Du vil også finne samme type medier på bussen og filialen i Manndalen. Samisk bibliotektjeneste forsyner bussen med samiskrelaterte medier.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 71 93 85
Arne Steinnes, biblioteksjef
Mobil:: 47 04 77 88
E-post: arne.steinnes@kafjord.kommune.no
Felles e-post: bibliotek@kafjord.kommune.no

Manndalen filial

Besøksadresse / Postadresse: Manndalen Filial, Senter for nordlige folk AS, 9144 Samuelsberg
Telefon: 77 71 93 87
E-post: manndalen.bibliotek@kafjord.kommune.no

Bibliotekar: Lise Mari Nilsen (folkebiblioteket) variabel arbeidstid, og Per Ivar Oskal (hver tirsdag fra og med 25. januar 2022).

e-post: lise.mari.nilsen@kafjord.kommune.no

epost: Per.ivar.oskal@kafjord.kommune.no

Skolebibliotekar: Toril Beate Lyngstad (onsdag kl. 11.45 - 13.45 og torsdag kl. 11.00 - 12.30) 
e-post: toril.lyngstad@kafjord.kommune.no

Fjernstudent

Biblioteket er en studieplass for deg som ønsker å utdanne deg, eller ta videreutdanning. Biblioteket har leseplasser til disposisjon. Du kan benytte biblioteket til studieplass og til gruppearbeid både i og utenom åpningstiden. Kontakt oss for nærmere avtale.
Biblioteket hjelper deg å skaffe den litteraturen du trenger, og gir veiledning i bruk av Internett. Biblioteket har datamaskin med Microsoft Office-programmer, og Internett som du kan bruke. Datamaskinen kan bestilles for lengre perioder i forbindelse med oppgaveskriving, prosjektarbeid og lignende. Du kan også bruke din private PC/ Mac gjennom det trådløse nettet i biblioteket. Brukernavn og passord får du på biblioteket.
Bibliotektjenestene er gratis.

Bokbamsen Ole Bok

"Ole Bok” er ett tiltak i bibliotekutviklingsprosjektet ”Framtidas kunnskapsarena”.Fra 2012 er alle de seks kommunene i Nord-Troms med ”Ole Bok” tiltaket. I Gáivuotna/ Kåfjord/Kaivuonon er ”Ole Bok” et samarbeidsprosjekt mellom utviklingsetaten ved biblioteket og samiske språktiltak, oppvekstetaten og helsestasjonen.

Målsettingen er å skape leselyst og leseglede for barn i Gáivuotna/ Kåfjord. Vi ønsker å motivere foreldre til å vise barna veien inn i bøkenes verden .

Hovedmålene er:

    Styrke barns selvfølelse
    Bidra til god språkutvikling
    Øke leselyst og leseferdigheter

​Gjennom positive opplevelser og stimulering til bruk av bøker og legge til rette for regelmessig oppfølging av alle barn fra 0-6 år.
Alle barn i Gáivuotna/ Kåfjord får utdelt gavebøker fra biblioteket og helsestasjonen

  •  Gavebok til nyfødte
  •  Gavebok til 2-åringene
  •  Gavebok til 4-åringene
  •  Gavebok til 6-åringene. En tospråklig samisk/norsk blir gitt i forbindelse med et eget arrangement i løpet av februar i 1. klasse.

Til sammen skal alle nyfødte fra 2012 til det året de fyller 6 år motta 5 gavebøker fra Kåfjord kommune.

Alle barn i overnevnte aldersgrupper mottar gavekort og invitasjon til egne ”Ole Bok” arrangement på biblioteket eller på helsestasjonen hvor gavebøkene overrrekkes. På disse arrangementene blir det litt høytlesing og sang. Foreldrene blir kjent med tilbudet til biblioteket i Gaivuotna/ Kåfjord, og barna blir kjent med andre barn i samme alder.
Det å koble lek, bilder, barn og utvikling - med fokus på boka som møteplass - oppfattes som en god vei å gå for leseutvikling og leseglede.

Videokonferanser

Nytt videkonferanseoppsett vil være klar til bruk i løpet av februar 2022!

Videokonferanserommet kan leies til møtevirksomhet, kurs og lignende.
Den eller de som du/dere skal ha møte med, må sitte i lignende studio. Ved å benytte dette utstyret er det mye å spare, både i reisetid og kostnader.

Ved bestilling, vær vennlig og opplyse om:

  •     dato og klokkeslett for møte
  •     navn på den som bestiller
  •     antall som skal delta på møtet på biblioteket + telefonnummer
  •     videocallnummer til møtepartenes videokonferanseutsyr
  •     telefonnummer til møtepart
  •     fullstendige opplysninger om hvor regning skal sendes

Videokonferanserommet kan bestilles ved å ringe kontakte ditt lokale bibliotek.
Studenter låner utstyret gratis.

Hvordan ringe inn til videokonferanse med Digitale Senter Kåfjord (Kåfjord Bibliotek)

Jeg har eget kortnummer:
• Ring direkte til ditt multimøterom via kortnummer 4861
• Tast inn pin-kode 4860 etterfulgt av #

Jeg har IP:
• Ring IP-nummer: 37.252.116.10 (nøyaktig som skrevet)
• Tast inn møteromnummer 4861 etterfulgt av #
• Tast inn pin-kode 4860etterfulgt av #

Jeg  ringer fra telefon:
• Ring nummer 22582104 – (+47 foran fra utlandet) Du kommer inn til frontsiden på møteplassen.
• Tast inn ditt multimøtenummer; 4861 etterfulgt av #
• Tast inn pin-kode 4860 etterfulgt av #

Jeg har ENUM-nummer:
• Ring IP-nummer 4861@easym.net (nøyaktig som skrevet)
• Tast inn pin-kode 4860 etterfulgt av #

Eksterne lenker

Åpningstider:

Mandag : Stengt

Tirsdag  : 10 - 16.00

Onsdag : 10 - 16.00

Torsdag : 10 - 18.00

Fredag  : 10 - 16.00