På Husbankens nettsider kan du lese mer om bostøtte. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søk bostøtte:

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Søk bostøtte. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Dersom du får avslag tre måneder på rad må du søke på nytt.

Meld fra om endringer:

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte:

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Trykk her for å sende inn klage!

Mer informasjon:

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no . Du kan også henvende deg til kommunen ved kontaktperson Tone-Lise Ballovara Mikkelsen (tirsdag og torsdag kl.10.00-14.00.) på tlf: 47 65 16 42 for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk:

•Lov om bostøtte

•Forskrift om bustøtte

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret er på rådhuset til Kåfjord kommune, Øverveien 2, 9146 Olderdalen. Henvend deg til Tone-Lise B. Mikkelsen (tirsdag og torsdag kl.10.00-14.00.) på tlf: 47 65 16 42