Gáivuona doavtterkantuvra lea dearvvašvuođasiiddas Speaidnačorus, Bakkemoen 22,  Biertaváris.

Vuordináigi

Go dárbbaša fáhkkaveahki, de beassá dakkaviđe doaktára lusa, beroškeahttá goas jándoris, ja earát ges ožžot dábálaččat diimmu seamma beaivvi, vejolaččat beaivvi maŋŋel. Dábálaš diibmodiŋgojumi oktavuođas lea eanemusat 1–2 vahkku vuordináigi.

Reseapttat gieđahallojit dábálaččat seamma beaivvi, vejolaččat beaivvi maŋŋel.

Doavttervákta

Suohkanis lea sierra doavtterváktabálvalus mainna sáhttá váldit oktavuođa dábálaš kontoráiggi olggobealde.

Bargit bie. 15:30–08:00 olles jagi.
Telefovnna vástida bargi birra jándora vahkkoloahpaid/basiid.

Telefovdna Gáivuona doavttervákta: 116 117

Digitála Ságastallan (ePortála)

ePortála lea dál sirdojuvvon neahttasiidui Helsenorge.no. Čáli sisa bankID:in dahje bankID bokte mobiillas https://tjenester.helsenorge.no/fastlegen 

Elektrovnnalaš diibmodiŋgon

  • Reseaptaođasmahttin
  • E-ráđđejearran (konsultašuvdna/doavtterdiibmu mii čovdojuvvo dieđáhusa dahje telefovnna bokte, masa ii dárbbat fysalaččat boahtit)
  • E-oktavuohta (oanehis jearaldagat/čielggadeamit fástadoaktáriin doavtterdiimmu olggobealde)
  • Diibmodiŋgon (elektrovnnalaš diibmodiŋgon)
  • Diimmu diŋgoma máhcaheapmi

Ođas dás lea, ahte dutnje lea rahppojuvvon vejolašvuohta ieš čálihit iežat válljejuvvon doavtterdiimmuide fástadoaktáris.

Dál lea juohke doaktáris várrejuvvon diibmu ovdal- ja maŋŋilgaskabeaivvi.

Jus don it gávnna guoros diimmu mii soahpá dutnje, de fertet riŋget dábálaš vuogi mielde telefovdnii: 77 71 93 20.

Jus mii oaidnit, ahte leat oallugat geat geavahit elektrovnnalaš diibmodiŋgoma, de sirdit dađistaga eambbo diimmuid iešguđege doaktáris elektrovnnalaš diibmodiŋgomii.