Riikka áidna mearrasámi teáhter Bárut  doaibmagoahtá fas ođđajagis 2019. 

 

Sávvat ahte Bárut šaddá fálaldahkan buohkaide, geat háliidit oassálastit teáhterbihtáid ráhkadeapmái agis beroškeahttá.  Fálaldat lea heivehuvvon earenoamážit gaskadássái, muhto sávvat buresboahtima maiddái nuoraide geat háliidit neaktit teáhteris. Nuorat mánát sáhttet leat mielde teáhterjoavkkus, juos rávisolmmoš lea mielde hárjehusain ja neavttaša ovttas minguin. Rávisolbmot mánáid haga maid sáhttet boahtit mielde Bárut-teáhterii! Teáhter doaibmá Olmmáivákkis Davvi álbmogiid guovddážis (Senter for Nordlige folk) ja mii sávvat buresboahtima neavttáriidda olles suohkanis. Hárjehusat leat gaskavahku maŋŋil gaskabeaivvi. Mii heivehat hárjehallanáiggi nu ahte sii geat leat dieđihan besset mielde.

 

Eline Petrine Johansen jođiha teáhterjoavkku ja bagadallá čájálmasaid, maid Bárut buvttada. Sus lea guhkes vásáhus teáhterbarggus, musihkas ja kultursuorggis. Eline Petrine lea diibmá oahpahallagoahtán sámegiela, ja illuda sakka go beassá johtui jiellamánáinis Bárut-teáhteriin.

 

Kulturskuvla sávvá, ahte Bárut ovdána nu, ahte das šaddá eanet go báikkálaš mánáidteáhter. Teáhter Bárut áigu buvttadit senadáidaga, mas leat ruohttasat min iežamet kultuvrras, historjjás ja gielas. Teáhter galgá doaibmat olggos guvlui ja doalvut min muitalusaid maiddái lagašbirrasa olggobeallái.

 

Juos leat sáhkkii, de váldde oktavuođa Eline Petrinei telefon 992 62 657. Dieđiheapmi gávdno Kulturskuvlla neahttasiiddus. Sajit leat ráddjejuvvon mearri, danin doama dieđihit iežat mielde!!