TIDLIGSTEMMEGIVNING
Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.
Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

ÁRRAJIENASTEAPMI
Jienasteaddjit geat háliidit jienastit áigodagas suoidnemánu 1. b. rájes gitta borgemánu 9. b. rádjai, sáhttet váldit oktavuođa gielddain ja soahpat áiggi jienasteapmái. Sáhtát váldit oktavuođa man fal gielddas Norggas.
Muitte váldit mielde legitimašuvnna mas lea govva go galggat jienastit.