Stáhta kártadoaimmahat lea mearridan čállinvuogi ovtta geavahannamas, geavahannummár 1/90, Olahuset Gáivuona suohkanis. Báikenammalága § 12 mielde báikkálaš searvvit, main lea gullevašvuohta mearriduvvon namaide, sáhttet váidit. Almmolaš ásahusain ja doaimmain, mat gártet geavahit namaid doaimmaineaset, lea váidinriekti. Lea vejolaš váidit dušše čállinvuohkemearrádusa. Sis geas lea váidinriekti lea maiddai riekti oaidnit áššebáhpáriid. Vejolaš lea ohcat maŋidit bidjat nama fápmui dássážii go váidináigi leat meaddel ja váidagat leat gieđahallojuvvon.

Váidalus sáddejuvvo Stáhta kártadoaimmahahkii, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss dahje e-boastta bokte post@kartverket.no ja kopiija Gáivuona suohkanii ovdal 24.06.2020. Váidalus ferte ákkastallot.

Báikenammaláhka

Láhkaásahus báikenammalága birra