Lea ráhkaduvvon jearahallaniskkadeapmi mas leat 11 gažaldaga maidda eandalii háliidit dus oažžut vástádusaid. Ii ádján guhká vástidit, ja mii sávvat don sáhtát veahkehit min vástideami bokte.

Sin gaskkas geat vástidit, áigu Visit Lyngenfjord vuorbádit skeaŋkka golbmasii: Skeaŋkakoarta kr 500 man sáhttá atnit gávppis Bærkokeriet, Girji "Mat i Nord Troms" dahje Jan R. Olsen čállin girji.

Ceavzilis mátkebáikki mearka lea Norgga mátkebáikkiid kvalitehtamearka. Mearka lea ráhkaduvvon njuolggadusaid vuođul mat bidjet čielga eavttuid mátkebáikki návccaide čájehit ceavzilis, guoddinnávccalaš doaimma ja ovdánahttima. Mearkaortnet lea fálaldat Norgga mátkebáikkiide mat háliidit váldit ovddasvástádusa mátkkoštanealáhusa negatiiva váikkuhusaid hárrái birrasii.

Merken eaktuda ahte mátkebáiki áimmahuššá luonddu, kultuvrra ja birrasa, nanne sosiála árvvuid ja lea ekonomalaččat ceavzil.

Mii dárbbašit du vástádusaid vai nagodit deavdit dáid eavttuid. Mii giitut ovdalgihtii veahki ovddas.

Vástidit ja oaiviliid ovddidit sáhtát dán liŋkka bokte: ttps://s.surveyplanet.com/Btz05uwKI