Helsestasjonen ved Helsetunet har også drop-in, altså kan du møte uten timeavtale i forkant torsdag 09. desember i tidsrom 09.00-13.00.

Hvem kan nå få vaksine:

 • Alle uvaksinerte over 12 år
 • Alle uvaksinerte over 15 år som har gjennomgått covid får grønt koronapass med én dose vaksine tatt tidligst 3 uker etter påvist infeksjon
 • Alle over 65 år som skal ha tredje dose, minst 5 måneder etter dose to
 • Alt helsepersonell som skal ha tredje dose, minst 6 måneder etter dose to
 • Alle over 45 år som skal ha tredje dose, minst 6 måneder etter dose to
 • Alle mellom 18-44 år med underliggende sykdommer som skal ha tredje dose, minst 6 måneder etter dose to
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år (blod/lymfekreft)
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens
  • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

         

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune