Grunnskolene i Kåfjord

 
 
Innmelding av elever til skolestart:
Når elever skal begynne i 1. klasse, må foresatte fylle ut et innmeldingsskjema.
Skjemaet må være levert oppvekstetaten innen 1.mars.
 
Sykdomsfravær for elever meldes på telefon til den enkelte skole
Manndalen skole: 77 71 94 00
Olderdalen skole: 77 71 92 70
Trollvik skole: 77 71 93 90
 
Skolefritidsordning (SFO) ved kommunens barneskoler:
Søknader, endringer, permisjoner og oppsigelser av SFO-plass saksbehandles av Ann Karin Pedersen på Servicekontoret.
Dersom du har spørsmål angående SFO-plass, kan du ta kontakt med saksbehandler.
Dette skal sendes skriftlig, og man kan benytte følgende:
 
SFO satser pr. 01.04.2016
Halv plass       kr.    918,- pr. måned.
Hel plass         kr.1. 763,- pr. måned.
 
Satsene for kost i SFO fastsettes slik fra 01.04.2016
Halv plass       kr. 154,- pr. måned
Hel plass         kr. 318,- pr. måned.
 
 
Kontaktinformasjon:
Saksbehandler Ann Karin Pedersen, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 06
 
 
Link til Fronter:
fronter_logo.gif
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk