IllustrasjonsfotoGutten er en flott gutt som har tilhørighet til kommunen. Han liker å få ros og bekreftelse på det han gjør. Han elsker dataspill, lek og å være ute i naturen.

Gutten har en historie, og en diagnose, som gjør at han har noen utfordringer med konsentrasjon og i sosialt samspill med andre.

Gutten er innforstått med at han skal flytte i fosterhjem. Barneverntjenesten legger opp til utvidet samvær mellom gutten og far. Far har samtykket til fosterhjemsutlysningen og vil være delaktig i en eventuell fosterhjemsgodkjenning i samarbeid med barneverntjenesten.

 

Hvilket fosterhjem trenger gutten?

Gutten trenger et fosterhjem i fortrinnsvis Manndalen. Kommunen som helhet, eller Skibotn, kan være aktuelt men gutten vil gå på Manndalen skole.

Fosterforeldrene må være varme, tålmodige og kunne møte gutten på hans behov. Han vil kunne ha behov for oppfølging fra andre instanser. Gutten trenger voksne som er tilgjengelige og som ser, veileder ham og bekrefter ham. Fosterforeldrene må kunne rettlede og hjelpe gutten i samspill med andre barn og voksne.

Gutten bør være yngst dersom fosterhjemmet har egne barn.

 

Hva kan kommunen tilby?

  • Fosterhjemsgodtgjøring som består av arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning som skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter.
  • Veiledning til og oppfølging av fosterforeldre.
  • Fosterhjemmet vil få tilbud om PRIDE-opplæring, fra Bufetat, for dem som har plassering gjennom slekt og nettverk.
  • Tilpasninger og ekstra tiltak etter avtale for eksempel; ekstra veiledning, avlastning, støttekontakt og frikjøp.

 

Ta kontakt med barnevernleder Therese Mariann Winther dersom du har spørsmål, eller tenker at du kan bidra på en eller annen måte.

Telefon: 77 71 92 61

e-post: therese.winther@kafjord.kommune.no

Telefon (dersom jeg ikke er på kontoret): 77 71 92 60