Havner

Kåfjord kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av Løkvoll- og Djupvik fiskerihavn/ småbåthavn, samt flytekaianlegget for Djupvik fiskerihavn. Den daglige drifta er delegert til havneutvalgene. Hovedutvalg for drift foretar utnevning av medlemmene til disse.
Det enkelte havneutvalg forvalter havna med hovedmål å skape ordnede forhold for brukere og fremme brukernes interesser. Utvalget har ansvar for alle installasjoner og anlegg og skal påse av disse fungerer tilfredsstillende.
 
Konsulent
Hovedoppgavene består i å planlegge og å gjennomføre drift/ vedlikehold av Løkvoll- og Djupvik fiskerihavn/ småbåthavn. Saksbehandling for havneutvalget for Djupvik fiskerihavn.
 
Kontaktinformasjon
Karin Karlsen, Drift og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 53 / 412 19 854
E-post: karin.karlsen@kafjord.kommune.no
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Kontaktperson for Løkvoll fiskerihavn:
Nils Ivar Isaksen
Telefon: 482 88 336

 
Kontaktperson for Djupvik fiskerihavn:
Torgeir Kristiansen
Telefon: 932 07 122
 
Aktuelle liker
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk