Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsetun i Birtavarre.

Helsetjenester:

 • Barnekontroller med helsesøster, lege, fysioterapaut.
 • Vaksinasjoner i følge Barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Syn- og hørselsundersøkelser.
 • Barnekontroller, tirsdager og onsdager, hvorav tirsdager med lege.

Utenom de faste helsestasjonsdager, kan avtaler gjøres ved behov/anledning. Det er viktig å avbestille timen om en er forhindret fra å møte. Ved akutt sykdom/utslett bør ikke barnet komme til helsestasjonen til avtalt tid, uten spesiell avtale på grunn av smittefare.

Vedr. skyss

Barn 0-16 år har rett til fritak egenandel helsekontroll inkludert skyss/taxi det vil si : ingen egenandel.

 

Skolehelsetjeneste

Helsesøster har trefftid ved skolene, det vil si at vi har ÅPEN dør for de som vil kan komme til en prat.

Olderdalen skole: mandager

Manndalen skole: onsdager

Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole: tirsdager

I tillegg har vi vaksinering, se program om Barnevaksinasjonsprogrammet, helsesamtaler, undervisning, vekt/høyde måling ved skolene.

 • Helsestasjon for ungdom
 • Lavterskeltilbud for prevensjonsveiledning
 • Resepter
 • Klamydiatester
 • Samtaler
 • Influensavaksinering
 • Reisevaksinering
 • Ved behov for vaksinering før utenlandsreiser/ferie.

Ta kontakt i god tid før avreise.

 

Synskontakt

Helsestasjon ved ledende helsesykepleier, Siv Vatne, er synskontakt i vår kommune.

Se kontaktinformasjon nedenfor.

https://www.blindeforbundet.no/

 

Asylanter

Helsesamtaler, blodprøver, tuberkulintesting, vaksinering og oppfølging.

 

Linker:

www.voksneforbarn.no
BUP - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Storslett
PP-tjenesten
www.fhi.no/minevaksiner
Folkehelseinstituttet - Barnevaksinasjonsprogrammet

 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord Helsestasjon

Telefon: 777 19 330
E-post: helsestasjon@kafjord.kommune.no
Besøksadresse: Kåfjord Helsetun Bakkemoen 22, 9147 Birtavarre


Ansatte

Siv Vatne, Ledende helsesøster
Telefon: 777 19 330
E-post: siv.vatne@kafjord.kommune.no

Mikaela Reinikainen, helsesøster
Telefon: 777 19 330  -  Skoletelefon: 907 48586
E-post: mikaela.reinikainen@kafjord.kommune.no