Kåfjord kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for planperiden 2020-2023. Plan- og bygningsloven § 10-1, 2. ledd pålegger kommunen å innhente synspunkter fra statlige og regionale myndigheter og nabokommuner. Det bør også sikres medvirkning blandt kommunens innbyggere, lag og foreninger. Kåfjord kommune sender derfor med dette brev forslag til planstrategi 2020-2023 på høring i fire uker for å innhente disse synspunktene og sikre denne medvirkningen.

Planstrategien finner du her!

Innspill kan skrives inn i skjemaet nederst på denne siden, sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes Kåfjord kommune, boks 74, 9148 Olderdalen.

Frist for innspill settes til 21.04.2020.

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger Bård Bendik Grøtta Fanghol på telefon 77 71 92 47

Dearvvuođaiguin/Med hilsen
Bendik Fanghol
Kommune- og arealplanlegger
Tlf.: 77719200