Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

Olderdalen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at reguleringsplan

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – områdeplan for Olderdalen sentrum, Kåfjord kommune

Helsesenter Birtavarre_800x497

Offentlig ettersyn (1.gangs høring)

Reguleringsplan for Kåfjord helsesenter i Birtavarre

Planområde

Høring og offentlig gjennomsyn av endring av gjeldende reguleringsplan for Birtavarre II

Kåfjord formannskap har i møte den 04.12.2015 vedtatt at forslag til reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for Birtavarre II sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

Spåkenes

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Myra hyttefelt på Spåkenes i Kåfjord kommune

Kåfjord formannskap har i møte den 04.12.2015 vedtatt at forslag til reguleringsplan for nytt hyttefelt på Spåkenes (Gnr/bnr. 1/7) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Bilde

Frist: 1.2.2016

Kunngjøring adressenavn

Som følge av vedtak i Kommunestyret 14.12.2015 kunngjøres valgte adressenavn for navnløse veier og parseller i Kåfjord kommune. Denne kunngjøringen medfører en rett til å uttale seg for registrerte eier, fester og andre som avgjørelsen får virkning for, jf. matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften § 50.

Samuelsberg

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for sammenføyning av E6 og Samuelsbergveien

Kåfjord formannskap har i møte den 04.12.2015 vedtatt at forslag til reguleringsplan for sammenføying av E6 og Samuelsberveien sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Olderdalen

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Olderdalen sentrum

rfjord formannskap har i møte den 04.12.2015 vedtatt at forslag til reguleringsplan for Olderdalen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk