Har du husket å skifte batteri i dine røykvarslere? 

1. desember er røykvarslerdagen. Røykvarsleren er det viktigste livreddende tiltaket du har i boligen din. For å være sikker på at røykvarsleren fungerer til enhver tid, er det viktig å passe på at den er riktig montert, og at den testes og vedlikeholdes jevnlig.
Desember måned er den måneden med flest husbranner. Årsakene er blant annet økt bruk av stearinlys, stor aktivitet på komfyr og økt fyring i vedovn. Det viktigste tiltakene du kan gjøre for å sikre familien og boligen din er å jevnlig sjekke varslingsutstyr, slukkeutstyr, elektrisk utstyr og ildsteder.  

Vi i Nord- Troms Brannvesen oppfordrer innbyggerne i regionen å skifte batteri i sine røykvarslere og funksjonsteste disse. Vær klar over boligens rømningsveier og øve på evakuering. Dette er svært viktig dersom en har barn. 

Påbudt i alle boliger
Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, alternativt et brannalarmanlegg. Har du en bolig over flere etasjer, skal det være minst én røykvarsler i hver etasje. Hensikten med å montere røykvarslere er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får da anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Særlig når folk ligger og sover, kan dette bety forskjellen på liv og død.

Flere røykvarslere anbefales
Dersom boligen din er stor, bør du ha flere røykvarslere. Vi anbefaler minst én røykvarsler per 60 kvm, gjerne på soverom og i ganger som forbinder flere rom sammen, samt nær tekniske rom og vaskerom. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være mer enn 12 meter. Fra 01.01.2016 kom det krav om minst én røykvarsler i hver etasje i boliger over flere etasjer.

 For mer info: https://roykvarslerdagen.no/

Nord-Troms brannvesen: http://nordtromsbrannvesen.no/R%C3%B8ykvarslerdagen.html