Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter.

Vi er stolte av å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn. Vi har ca 2.097 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån.

Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Kåfjord kommune har følgende ledige stillinger:

ID 161 – STILLINGER SOM PEDAGOGISKE LEDERE OG BARNEHAGELÆRERE I BARNEHAGENE I KÅFJORD FRA HØSTEN 2019 - 2. gangs utlysning

Vi har ledig følgende stillinger:

100% stilling som pedagogisk leder i Birtavarre barnehage – vikariat til 31.12.19 m.m. for forlengelse

100% stilling som barnehagelærer med kompetanse i spes.ped i Fossen barnehage – fast

100% stilling som pedagogisk leder i Fossen barnehage – fast

100% stilling som barnehagelærer i Olderdalen barnehage - fast

I tillegg kan det bli ledig andre stillinger dersom noen av våre ansatte får endrede stillinger eller søker seg til andre barnehager. Oppgi hvilke stillinger du søker på og hvilke barnehager.

Dersom du søker alle stillingene så skriver du bare «Alle» på feltet arbeidssted i skjemaet.

Arbeidet går ut på å lede og organisere aktiviteter for barn i alderen 0 – 6 år i hht rammeplan.

Pedagogisk leder er leder for avdeling, mens barnehagelærer jobber som pedagog på avdelingen, men ledes av en pedagogisk leder. Barnehagelærer med spesialpedagogisk kompetanse vil også jobbe i forhold til barn med spesielle behov.

Kvalifikasjonskrav for stillingene: Utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Dersom det ikke kommer søkere med ønsket utdanning, kan andre med annen utdanning og/eller relevant praksis kunne tilsettes midlertidig for et år. Studenter på barnehagelærerutdanning er velkommen som søkere.

Relevant praksis og samiskkompetanse vil bli vektlagt.

Du må kunne beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Norskkrav C1/C2.

Stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktighet er egenskaper som vil vektlegges. Politiattest må leveres ved tiltredelse.

Kontaktpersoner for stillingene er styrerne:

Birtavarre barnehage Caroline Vatne tlf. 928 99274

Olderdalen barnehage Tone-Mette Johansen tlf. 938 86138

Fossen barnehage Isabell Warsla tlf. 966 23431

Vi kan tilby:

Lønn fra kr 449100 – 496500 for ped.ledere/barnehagelærere med godkjent utdanning.

Pedagogisk leder har ped.ledertillegg på kr 20.000,- pr år i tillegg til grunnlønn.

De som tilsettes på dispensasjon for inntil et år avlønnes fra 407200 – 465300 og får i tillegg ped.ledertillegg på 20000,- pr år dersom de er pedagogisk leder, og grunnlønn dersom de er på dispensasjon som barnehagelærer.

Vi gir lønn etter 6 års ansiennitet i tillegg til ordinær ansiennitetsberegning.

Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån på inntil 25000 pr år og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.

For stillingene gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret,

telefon 777 19212/217/216

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen,

men tas først med på intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk, slik at tilsetting kan skje raskest mulig.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk må fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista.

Søknad og CV sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist 03.06.19

Rådmannen