Gàivuotna/Kåfjord/ ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og

der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte

over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi har ca 2097 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente

urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Innenfor helse jobber vi med prosjekt i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, og utfører også avansert lindrende behandling i hjemmet m.m.

Vi har begynt å bygge et helt nytt helsesenter høsten-17, som er forventet å være ferdig i første halvdel av 2019, dette blir spennende.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss,

og trenger du bolig, så hjelper vi deg med å finne det.

Her er litt mer info fra Nord Troms – se filmen « Menn i helse»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NbhTpjSc-BI

Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:

ID 162  - 60% FAST STILLING HJEMMEHJELP/ASSISTENT – HJEMMEBASERT OMSORG FRA 01.06.19

Stillingen er en hjemmehjelpsstilling med bl.a. renhold og praktisk bistand i private hjem i ukene og assistent med pleie, stell og rehabilitering i helgene. Stillingen er en turnusstilling med arbeid hver 3. helg i todelt turnus i assistentdelen.

Kvalifikasjonskrav: Ønskelig med relevant praksis. Opplæring og kurs (e-læring) vil bli gitt. Førerkort klasse B. Den ansatte må være fleksibel og ha et minimum av datakompetanse for å kunne rapportere i Profil og bruke dataverktøy.

Norskkrav: C – Beherske godt både muntlig og skriftlig

Vi søker personer med gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktig, stabile og serviceinnstilte. Du må kunne jobbe selvstendig, være fleksibel og tåle kjøring over lengre strekninger i alle årstider i hjemmebasert omsorg. Politiattest må leveres ved tiltredelse.

Ansatte i PRO-tjenesten som tar ekstra helgevakter under avvikling av hovedferie får ekstra lønnskompensasjon, i hht lønnspolitisk plan, 9.2.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Linn Sylvi Steinnes telefon 777 19302/915 81939

For stillingen gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/216/217.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

Søknad og CV sendes innen 25.04.19 til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Rådmannen