Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi har ca 2097 innbyggere.  Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss!

ID 163  –100% STILLING SOM UNGDOMSKONTAKT FRA 19.08.19 OG INNTIL 1 ÅR MED MULIGHET FOR FORLENGELSE, EVT FAST – 2.gangs utlysning

Kåfjord kommune har ledig en prosjektstilling som ungdomskontakt fra 19.08.19. Prosjektets varighet vil være inntil 1 år, med mulighet for forlengelse og evt fast. Prosjektet vil rapportere til en tverrsektoriell styringsgruppe og ha kontorsted ved Olderdalen skole med rektor som nærmeste overordnede.

Ungdomskontakten skal være et tilbud for barn og ungdom opp til 22 år med fokus på forebyggende psykososialt arbeid. Ungdomskontakten skal drive sosialt oppsøkende arbeid blant barn ungdom i kommunen og Kåfjordungdom som bor utenfor kommunen i rimelig nærhet. Ungdomskontaktens arbeid vil måtte utføres på tider der barn og ungdom er å treffe på ulike arenaer. Arbeid på ettermiddag/kveld og i helger vil derfor også måtte påregnes.

Hovedarbeidsoppgaver :

Være pådriver for, legge til rette for å etablere gode møteplasser for ungdom

Være i dialog med ulike ungdomsmiljøer i kommunen

Etablere kontakt med utsatte grupper

Kartlegge risikomiljøer i kommunen for å få kunnskap om miljøer med utsatte unge

Bidra til å skape gode oppvekstforhold for ungdom i kommunen

Samarbeide tverrfaglig med både interne og eksterne instanser

 

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, men også andre med relevant barne- og ungdomsfaglig eller helsefaglig bakgrunn kan søke, også på fagarbeidernivå.

Erfaring fra arbeid med ungdom

God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlig egnethet vil vektlegges sterkt, gode samarbeidsegenskaper, stabil, serviceinnstilt er egenskaper som er viktige.

Selvstendig, initiativrik og har pågangsmot i jobbutførelsen.

Interesse og engasjement for arbeid med barn og unge, like å arbeide utadrettet og i oppsøkende arbeid

Gode holdninger og verdier for å yte tjenester til sårbare barn

Evne til å realisere de mål som settes for prosjektet

Du må ha førerkort kl. B

Andre stillingsopplysninger:

Variert og givende arbeid i positivt miljø. Det må påregnes arbeid på ettermiddagen og i andre kommuner i oppsøkende virksomhet.

Vi kan tilby:

Lønn etter kvalifikasjoner.

Godtgjøring for bruk av egen bil i tillegg til kmgodtgjørelse ved inngåelse av slik avtale.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og evt barnehageplass.

For stillingen gjelder:

Ved behov for nærmere opplysninger kan leder ved hjemmebasert omsorg Linn Sylvi Steinnes tlf 77719302, etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen tlf 777 19219 eller rektor ved Olderdalen skole Britt Pedersen tlf 777 19272 kontaktes.

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse i stillingen.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Opplysninger om utdanning og praksis som er dokumentert, tas med i vurderingen,

men tas først med på intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk, slik at tilsetting kan skje raskest mulig.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

 

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte. Avklar to referanser som er oppgitt med navn og telefonnummer.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista.

Søknad og CV sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74,  9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist 25.04.19 

 

Rådmannen