Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter.

Vi er stolte av å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.  Vi har ca 2.097 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.  Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån.

Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.  

Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Innenfor helse jobber vi med prosjekt i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, og utfører også avansert lindrende behandling i hjemmet m.m.  Vi har flyttet inn i et nytt helsetun i 2019.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss,  og trenger du bolig, så hjelper vi deg med å finne det.  Her er litt mer info fra Nord Troms – se filmen «Rekrutteringsfilm menn til helse- og omsorg i Nord-Troms» https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NbhTpjSc-BI   .

 

Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:

ID 174 – FAGARBEIDER IT – 50% VIKARIAT VED SERVICE/IT-AVDELINGEN FRA 01.08.19 – 31.12.19 M.M. FOR FORLENGELSE, EVT FAST

Stillingens arbeidsoppgaver er drift og vedlikehold av kommunens IKT-utstyr, herunder telefoni, maskinpark, låssystem og bestilling av IKT-utstyr.

Stillingen er en dagstilling etter 37,5 times uke.

Kvalifikasjonskrav er relevant utdanning/praksis innen IT. Norskkrav minimum C1/C2.

Det er ønskelig med kjennskap til: Windows servere/SQL-servere, virtuelle miljøer herunder Wmware og Hyper-V, fagsystemer innenfor kommunalt administrasjon og helsesystemer. Vikaren bør ha gode samarbeidsegenskaper, være stabil og serviceinnstilt. Førerkort kl B

Ved behov for nærmere opplysninger, kan Leder Greta Larsen kontaktes på telefon 77719201/91573468.

Vi tilbyr:

  • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling

  • En spennende stilling

  • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer, tverrfaglig miljø

  • Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass dersom det er ønskelig

For stillingene gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19216.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

Søknad og CV sendes innen 24.07.19 til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Rådmannen