Kåfjord kommune ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte

over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi har 2062 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente

urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Innenfor helse jobber vi med prosjekt i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, og utfører også avansert lindrende behandling i hjemmet m.m.

Vi har flyttet inn i et helt nytt helsesenter sommeren 2019.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss,

og trenger du bolig, så hjelper vi deg med å finne det.

Her er litt mer info fra Nord Troms – se filmen « Menn i helse»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NbhTpjSc-BI

Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:

ID 197 - 100% FAST STILLING SOM SYKEPLEIER MED HOVEDBASE HJEMMEBASERT OMSORG FRA SNAREST – NON STOP REKRUTTERING

Vi har ledig en 100% fast stillinger som sykepleier med hovedbase hjemmebasert omsorg fra snarest, og vi vil ikke gi oss før stillingen er besatt – vi vil derfor forlenge utlysningen hver gang den går ut, inntil vi finner en kvalifisert søker. Er det kanskje deg?

Arbeidsoppgavene for sykepleier med hovedbase hjemmebasert omsorg er pleie, stell, medisinadministrasjon, faglig veiledning. Stillingen er turnusstilling etter 35,5 t/u i todelt turnus, men det kan bli tredelt turnus. Det er arbeids hver 3. helg, men kan bli hver 4. helg dersom det blir langvakter.

Vi har et godt fagmiljø og du blir ikke alene med sykepleieansvaret.

Kvalifikasjonskrav: Sykepleierutdanning. Søkere må beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig. (C1/C2) Vi søker personer med gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktig, stabile og serviceinnstilte. Du må være fleksibel og ved behov vil det kunne være aktuelt med arbeid i andre avdelinger enn der du har hovedbase.

Dersom det ikke melder seg søkere med sykepleierutdanning, så kan siste års studenter på sykepleierutdanningen komme i betraktning.

Søker må ha førerkort kl B. I hjemmebasert omsorg må en kunne jobbe i alle deler av kommunen og kjøre bil i alle årstider.

Vi kan tilby:

En givende jobb i godt arbeidsmiljø og nytt helsetun.

Fleksibilitet med at vi vil forsøke å innfri ditt turnusønske om du vil jobbe hver andre, tredje eller hver fjerde helg og har spesielle dager du ønsker fri.

Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.

Vi legger til rette for at ansatte skal kunne heve sin fagkunnskap, bl.a. E-læringskurs.

Sykepleiere i Kåfjord kommune blir godskrevet med 6 års lønnsansiennitet ved tiltredelse og følger øvrig ansiennitetsberegning. Sykepleiere som arbeider i pleie-/omsorg i ordinær turnusplan, tilstås i tillegg et lokalt sykepleiertillegg på kr 31000,- pr år som er lagt til årslønn, spesialsykepleiere tilstås et lokalt tillegg på kr 34000,- pr år.

Ansatte i PRO-tjenesten som tar ekstra helgevakter under avvikling av hovedferie får også ekstra lønnskompensasjon, i hht lønnspolitisk plan, 9.2.

Ved behov for nærmere opplysninger kan leder hjemmebasert omsorg Linn Sylvi Steinnes, kontaktes på tlf: 77719302 eller linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

For stillingen gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/217/216.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1688&externalId=5426

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn på søker lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

Søknad og CV kan og sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist: Denne ligger ute til 31.08.20, men vi tilsetter straks vi får en kvalifisert søker.

 

Kommunedirektøren