IK-skole i Kåfjorddalen har besluttet å innføre hjemmeskole i dag og i morgen som et føre-var prinsipp.

Mange lærere ved skolen har mandag 15/3 hatt kontakt med én enkeltperson som i etterkant viser seg å være nærkontakt av bekreftet smittet.

Altså er lærerne nærkontakt av nærkontakt.

Det er ingen mistanke om smitte i Kåfjord, ingen av lærerne har symptomer på sykdom.

Med smitteutbrudd i Tromsø som har vært, med bekreftet mutert virus, så er man ekstra påpasselig og føre var. Denne enkeltpersonen har ingen tilknytning til Kåfjord og var ikke selv syk. Han skal være testet, og i påvente av hans testsvar er derfor lærerne i såkalt ventekarantene.

Som et resultat av dette har IK-skole besluttet å ha hjemmeskole disse dager til denne enkeltpersonens testsvar foreligger. Testsvar ventes å foreligge i ettermiddag, men senest i morgen, fredag.

Øvrig befolkning utover berørte lærere trenger ikke gjøre noe annerledes enn før.

Altså at alle følger gjeldende smittevernregler.

Ved negativ test er lærerne ute av ventekarantene og ingen øvrige tiltak innføres.

Ved positiv test vil lærernes status endres til nærkontakt, og kommunens smittesporingsteam vil da kontakte berørte lærere. Berørte lærere går da inn i formell karantene og bør teste seg. Smittesporingsteam vil også kontakte lærernes nærkontakter, da disse igjen skal i ventekarantene i påvente av testsvar.

Befolkningen vil få beskjed, uansett svar. Ved evt positivt testsvar vi venter på nå, så vil befolkningen også få tydelig beskjed om veien videre.

                                                                                                                                   

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune