Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juni kl. 08:18

Til pasienter og pårørende i kommunale helsetjenester i Kåfjord

Se informasjonsskriv som også inneholder Prosedyre for besøk i sykehjem

Les mer clear

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
16/542-27
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Direktoratet for Arbeidstilsynet
15/358-155
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Statistisk sentralbyrå
15/358-154
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Statistisk sentralbyrå
15/1385-79
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Riddu - Sandra Marja West
20/202-25
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Svein Harald Solbakken
15/1385-78
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Gunn Andersen m.fl.
20/13-8
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Manndalen snøscooterforening v/Kine Brustrøm
20/54-19
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms PPT
19/321-3
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Nord-Troms Jordskifterett
15/95-36
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Berit Larsen
15/95-35
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Berit Larsen
20/223-3
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Joar Grønnbakk
20/228-4
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Ingunn Mikkelsen
20/228-3
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Ingunn Mikkelsen
15/1352-10
Dato: 23.04.2020 - Avsender: HELFO
15/353-39
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Manndalen skole
20/233-4
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Dittis AS
17/437-57
Dato: 23.04.2020 - Avsender: FNF-Nett - FNF Troms
17/437-56
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Silje Hovdenak
15/813-24
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Mariell Myrseth
20/234-3
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Torstein Jenssen
20/227-5
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Tonje Steinnes
15/97-40
Dato: 23.04.2020 - Avsender: KLP
16/75-43
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Namsfogden
15/117-93
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Fagforbundet
20/16-54
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Vera Eriksen
20/99-40
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Skatteoppkrever i Kåfjord
20/223-2
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
20/105-8
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Helsedirektoratet - Linda Haugan
15/608-139
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Rolstad Hagedesign AS
15/591-32
Dato: 23.04.2020 - Avsender: Dyrenes Rett v/Jenny Rolness
20/96-26
Dato: 23.04.2020 - Mottaker: Eirin Isaksen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk