Situasjonsoppdatering lokalt

Kåfjord kommune har ingen påviste smittede hittil i pandemien.

Kåfjord

Antall positive tester
siste 14 dager

Totalt antall
positive tester
0 0