Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Kåfjord kommune vil informere om oppstart av planprogram for detaljregulering av "Løkvoll 4"

Informasjon

Publisert 12. januar 2022
Oppdatert 06. juli 2022

Det settes i gang detaljregulering for deler av områdereguleringsplan for Manndalen - Løkvoll. Formålet med planprogrammet er å lage en plan for planarbeidet for bolig og lettere næringsbygg/forretning på området.

Planprogrammet forutsettes å komme på høring i slutten av mars 2022, med 6 ukers høringsfrist. Kommunen tar sikte på endelig fastsettelse/vedtak i slutten av mai. Selve reguleringsarbeidet starter opp når planprogrammet er vedtatt.

Her finner du kart for området:

Planområde

Beliggenhet

Hvis noen har spørsmål kan de kontakte Kåfjord kommune v/planlegger Alistair Ankour, e-post: Alistair.Ankour@kafjord.kommune.no 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult uttalelse


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord