Kåfjord kommune vil informere om oppstart av planprogram for detaljregulering av "Løkvoll 4"

Det settes i gang detaljregulering for deler av områdereguleringsplan for Manndalen - Løkvoll. Formålet med planprogrammet er å lage en plan for planarbeidet for bolig og lettere næringsbygg/forretning på området.

Planprogrammet forutsettes å komme på høring i slutten av mars 2022, med 6 ukers høringsfrist. Kommunen tar sikte på endelig fastsettelse/vedtak i slutten av mai. Selve reguleringsarbeidet starter opp når planprogrammet er vedtatt.

Her finner du kart for området:

Planområde

Beliggenhet

Hvis noen har spørsmål kan de kontakte Kåfjord kommune v/planlegger Alistair Ankour, e-post: Alistair.Ankour@kafjord.kommune.no 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord