Kommunedelplanen er et politisk styringsverktøy, samt et arbeidsredskap for administrasjonen. Den skal inneholde Kåfjord kommunes målsettinger og strategier for bygging av og tilrettelegging av anlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv. Samtidig er den et dokument for videreføring av kompetanse og informasjon innenfor de forskjellige temaene.

Kommunen ønsker at planarbeidet, i samarbeid med lag, foreninger og andre aktører, skal gi en oversikt over hovedutfordringene innenfor de forskjellige områder som tas opp her.

  • Hvilke idrettsanlegg trenger vi?
  • Hvilke friluftslivsanlegg trenger vi?
  • Hvilke anlegg trenger opprusting og restaurering?
  • Hvilke aktiviteter og friluftsaktiviteter bør det legges til rette for?

Medvirkningen må foregå på et tidligst mulig nivå i prosessen og være tilrettelagt slik at flest mulig får komme med innspill. 

Ved å åpne opp for innspill til kommende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på denne digitale plattformen, håper vi terskelen for å komme med innspill til plan blir lav og at mange ønsker å komme med innspill. 

Les planprogram for kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv her.  PDF document ODT document

Møtereferat fra informasjons- og innspillsmøte 27.02.19 kan du lese her.  PDF document ODT document