I en vanskelig periode ønsker Innovasjon Norge å bidra til økt kompetanseheving i reiselivsnæringen.

Derfor er fem av våre kurs blitt digitalisert, slik at man kan delta på kurs uavhengig av hvor man sitter.

 

Det er tidligere lagt ut nasjonale kurs, og disse ble fulltegnet i løpet av kort tid. Vi har nå fått finansiert noen flere kurs med regionale midler.

Derfor vil det bare være reiselivsbedrifter registrert i Troms, Finnmark eller på Svalbard, som kan søke om å få delta på disse kursene.

Vi har satt opp to av hvert av følgende kurs som det kan søkes om å få delta på:

- Bli god på nett

- Bli god på nett 2.0

- Godt vertskap

- Opplevelseskurset

- Pakking, distribusjon og salg

Dette er populære kurs og vi forventer stor pågang. Dersom det blir flere søkere enn det er plass til, vil Innovasjon Norge velge ut hvem som får delta.

NB! Informasjon om disse kursene er også sendt til visitselskapene.

Mer informasjon finner du på våre nettsider: https://www.innovasjonnorge.no/2020-reiselivskurs-Arktis

 

 

Hilsen

Tove Forså, Finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge Arktis
Mobil: 907 32184, E-post: tove.forsa@innovasjonnorge.no

www.innovasjonnorge.no