logo kommunevåpen

Kriteriene som legges til grunn for tildelingen er:

1 Kåfjord kommunes kulturpris skal deles ut hvert annet år, og er ment som støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet. 

2 Prisen er på kr. 5000,-.

3 Prisen kan deles ut til lag/ organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrepet i Kåfjord. 

4 Prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en organisator som har gjort seg spesielt bemerket i kulturlivet i Kåfjord. 

5 Formannskapet er politisk instans for tildeling av prisen. Alle innbyggere har forslagsrett!

6 Prisen og plaketten deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller siste kommunestyremøte før jul. 

7 Prisen kan ikke deles*.

*Prisen kan deles ut til både lag og enkeltpersoner, men kan ikke deles mellom to uavhengige. 

Tidligere mottakere av Kulturprisen:

1982: MUIL, Manndalen ungdoms- og idrettslag

1982: Liv Rundberg

1983: Eilif Johansen

1983: Albine Pedersen

Ukjent: Sigmund Sommerbakk

Ukjent: Idar Kristiansen

Ukjent: Torleif Lyngstad

1991: Øystein Pettersen

1993: Per Bjørnar Pedersen

1995: Ragnhild Selle Rundberg

1997: Jorunn Nilssen

1999: Harry Solhaug

2001: IKAT, Indre Kåfjord amatørteater

2003: Judith Børresen

2005: Eva Jørgensen

2007: Børre Langhaug

2009: Ragna Pedersen

2011: Richard Edvardsen

2013: Oliva Nilsen

2015: Hermund Dalvik

2017: Kåfjorddalen ullkarderi

2019: Sajane Karina Olsen

2021: Birtavarre husflidslag