Kåfjord kulturskole

Kåfjord kulturskole ble etablert i 1979, den gang som Kåfjord musikkskole.
Musikkskolen utvidet etterhvert virksomheten med både kunstverksted i 1994 og fotografisk verksted i 1997.
Kulturskolen har som mål å gi meningsfylte tilbud til kommunens innbyggere. Vi legger særlig vekt på å skape arenaer for mennesker med behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Kulturskolen er en sentral kulturinstitusjon- og ressurssenter i kommunen og fungerer som brobygger mellom generasjoner, bygder og ulike kulturelle tradisjoner.
Kulturskolen er også ute ved kommunens barnehager i form av musikkbarnehage.
 
Tilbud: Kåfjord kulturskole er under omorganisering. Vi gir opplæring i musikk, teater og andre kunstuttrykk. I begynnelse av 2017 vil vi kunne annonsere hvilke opplæringstilbud vi gir etter omorganiseringa.  
 
Kontaktinformasjon
Kulturskolerektor Hallvard Lyshaug
Telefon. 77 71 92 34
E-post: hallvard.lyshaug@kafjord.kommune.no
 
Besøksadresse
Kåfjord Kulturskole
Skoleveien 4
9146 Olderdalen
Postadresse
Kåfjord kulturskole
Postboks 74
9148 Olderdalen
Fakturaadresse
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk