Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten Olahuset som navn på bruk 1/90 i Kåfjord kommune.

Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med særlig tilknytning til ett stedsnavn klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

Klage sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kåfjord kommune innen 24.06.2020  Klagen må begrunnes.

Stedsnavnloven

Forskrift om stedsnavn