Samisk språksenter arrangerer høsten 2019:

SAM 1034 – samisk som fremmedspråk – lytting og muntlig kommunikasjon, 10 stp.

I den forbindelse utlyser Kåfjord kommune tre støtteordninger:

  •             Foreldrestøtte – barn som har samisk i barnehage og i grunnskole.
  •             Pårørendestøtte – demens.
  •             Ordinær kursstøtte 

Søknadsfrist: 17.6.2019

Informasjon om støtteordningene kan du få ved å ta kontakt med Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Informasjon om kurset, ta kontakt med Astrid Solhaug, tlf. 400 93 324.

Søknad sendes til post@kafjord.kommune.no eller til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen

Retningslinjer foreldrestøtte

Søknadsskjema - foreldrestøtte

Retningslinjer pårørendestøtte

Søknadsskjema - pårørendestøtte

Retningslinjer - ordinær kursstøtte