Møteplan

Møteplanen er oversikt over politiske og enkelte administrative møter i Kåfjord kommune.
Denne blir vedtatt i Kommunestyrets siste møte i desember for påfølgende år.

Endringer på møtedatoer blir lagt ut som artikkel, i tillegg innimellom blir det lagt ut oppdatert møteplan.

 

 

Politikk

Formannskap/næring/adm.utvalgsmøtet 6/4 er flyttet til 18/4

Formannskap/næring/adm.utvalgsmøtet 6/4 er flyttet til 18/4.

Politikk

Oppdatert møteplan pr. 06.03.17.

Nå er oppdatert møteplan for 2017 lagt, på grunn av endringer i utvalg.

Se møteplan norsk og møteplan samisk

Møteplan endret februar 2017

Møteplan er endret i HOO og HMDU februar 2017

Se møteplan og samisk versjon

 

Oppdatert 27.01.17.

Møteplan for 2017, vedtatt i møte 08.12.16.

Nå er ny oppdatert møteplan lagt ut, endring på arbeidsmiljøutvalgsmøtet i februar.

Se møteplan og samiskversjon

Politikk

Møteplan for 2017, vedtatt i møte 08.12.16.

Nå er møteplanen for 2017 delt, som ble vedtatt i kommunestyret 08.12.16.

Se Møteplan 2017 norsk

Se Møteplan 2017 samisk

 

Politikk

Revidert møteplan 07.11.16.

Nå er revidert møteplan lagt ut med endringer i HOO og Kommunestyret.

Se møteplan

Politikk

Formannskapsmøtet med næring, evt adm. utvalg, er flyttet fra 12/9 til 13/9

Formannskapsmøtet med næring, evt adm. utvalg, er flyttet fra mandag 12/9 til tirsdag 13/9.

Politikk

Ekstra formannskapsmøte 7/7 fra kl.12.00.

Det gjennomføres ekstra formannskapsmøte 7/7 fra kl.12.00. på formannskapssal.

Sak: Regulering investeringsbudsjett til skred- og stedsutviklingprosjekt.
Saken ettersendes ca. tirsdag 5/7.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk