kommunevaapen.png
KÅFJORD KOMMUNES NYE GANGBRO OVER CANYON I SABETJOHK
Turdus
Markedsdag Holmenes

HØRING

Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer ved bruk av næringsfondet

Kåfjord Formannskap/næringssaker har i møte den 08.10.2012 sak 53/12 vedtatt å ta en gjennomgang/evaluering av kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, som har vært gjeldende fra forrige revidering i 2008.

Vedtaket ble at den skulle sendes ut på høring til alle næringsdrivende, næringsorganisasjoner og grendelag i Kåfjord kommune.

Høringsuttalelser merkes med saksnr.: 2012/4461, og sendes inn til:

Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller pr epost postmottak@kafjord.kommune.no

Høringsfrist: 22.11.2012.

 

Spørsmål angående høring kan rettes Næringskonsulent Einar Eriksen ved Kåfjord kommune.

Høringsbrev og Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer er vedlagt.