I h.h.t. Kommuneloven er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2021 og Økonomiplan for 2022-
2024 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset og på Kåfjord kommunes hjemmeside
www.kafjord.kommune.no
Forslaget inneholder oversikt overendringer av kommunale gebyrer og betalingssatser.
Evt. Merknader må rettes til kommunedirektørkontoret innen 16.12.2020.
Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 17.12.2020.


Dearvvuođaiguin/Med hilsen


Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)                                Greta Larsen e.f. (s.)
Ordfører                                                                      sekretær