Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/3698-29
Dato: 13.05.2019 - Avsender: tania lopez
19/3697-4
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Manndalen uil
19/3696-3
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Birtavarre Røde Kors
19/3695-1
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Edel og Magne Monsen
19/3694-19
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Hilde Halvorsen m.fl.
19/3692-3
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Øystein Steinlien
19/3691-1
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Nils P. Blomstereng
19/3687-127
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Anita Lervoll
19/3686-126
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Anne Marie Solberg
19/3685-125
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Edith Karlotte Solvang
19/3684-5
Dato: 13.05.2019 - Avsender: *****
19/3683-124
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Kjell Anton Jensen
19/3682-15
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Fredrik Myhren Heby
19/3681-123
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Nils Arne Karlsen
19/3680-122
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Oskar Marinius Strandli
19/3678-67
Dato: 13.05.2019 - Avsender: SINTEF
19/3677-30
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Manndalen sjøbuer
19/3675-15
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Regionalt verneombud, Hotell og Restaurant og Renhold
19/3672-32
Dato: 13.05.2019 - Avsender: *****
19/3671-51
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Kafjord Kommune - Lisa Katrine Mo
19/3669-31
Dato: 13.05.2019 - Avsender: *****
19/3668-18
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Kåfjord kommune
19/3662-109
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Torghatten buss - Rune Hansen
19/3659-65
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Ingar Hugo Lyngmo
19/3658-15
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Lærerne v/Manndalen skole
19/3657-17
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Åse Berit Stensrud m.fl.
19/3656-76
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Tove Isaksen
19/3655-75
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Rafisklaget - Tove Isaksen
19/3654-9
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Even Steinlien
19/3649-15
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Ymber - Per Sverre Moen
19/3648-41
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Ymber - Knut Are Isaksen
19/3647-41
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Smb-As -
19/3646-111
Dato: 13.05.2019 - Avsender: *****
19/3645-31
Dato: 13.05.2019 - Avsender: Kafjord Kommune - Elisabeth Gulbrandsen
19/3610-6
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: Kristina Helene Stenseth m.fl.
19/3514-39
Dato: 13.05.2019 - Mottaker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk