Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/3747-65
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Skatteetaten
19/3746-38
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Bufdir
19/3745-17
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat
19/3744-5
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/3743-91
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/3742-35
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Mail Survey-Xact - Arkivverket
19/3741-7
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3740-1
Dato: 14.05.2019 - Avsender: maste teknikk bygg as
19/3739-7
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Anne Britt Pedersen
19/3738-2
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Bodil Salo
19/3737-11
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Nils Petter og Inghild Blomstereng
19/3736-14
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Sissel Gamst
19/3735-25
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Djupvik Nordmannvik Samvirkelag SA
19/3734-18
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Multiconsult Norge AS
19/3733-3
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3732-2
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3731-50
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3730-45
Dato: 14.05.2019 - Avsender: *****
19/3729-32
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Hanae Sasamori
19/3728-8
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Tom Hugo Furuseth
19/3727-6
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: *****
19/3726-90
Dato: 14.05.2019 - Avsender: K-Sekretaritatet v/ Audun Haugan
19/3723-89
Dato: 14.05.2019 - Avsender: K-Sekretaritatet v/ Audun Haugan
19/3722-13
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Arkivtroms v/ Hilde Elvine Bjørnå
19/3721-44
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Trollvik/Birtavarre grendeutvalg
19/3720-5
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: *****
19/3719-1
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Manndalen bygg m/ flere
19/3718-59
Dato: 14.05.2019 - Avsender: KomOpp
19/3717-174
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/3716-24
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Sten Stenseth
19/3715-1
Dato: 14.05.2019 - Avsender: YMBER
19/3713-2
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: MASTER TEKNIKK BYGG AS
19/3711-16
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Multiconsult - Mallasvik, Martine
19/3710-42
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Dk Bureauveritas v/ Runa Nielsen
19/3707-42
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Nordtroms - Levin Mikkelsen
19/3706-41
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Birtavarre Trollvik grendeutvalg v/ Levin Mikkelsen
19/3705-5
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Endre Grape
19/3704-31
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: MANNDALEN SJØBUER AS
19/3701-20
Dato: 14.05.2019 - Avsender: Live - Linda floer
19/3699-10
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: Nils Petter Blomstereng
19/2964-1
Dato: 14.05.2019 - Mottaker: DJUPVIK BADESTAMPFORENING
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk