Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/3538-38
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
19/3537-20
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
19/3536-39
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Skatteetaten
19/3535-2
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Nordfjeldske Kontroll AS
19/3534-1
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Tor Sebergsen A/S m/flere
19/3529-8
Dato: 07.05.2019 - Avsender: *****
19/3528-19
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Irene Solli Johansen
19/3527-74
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Norges Råfisklag
19/3526-22
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Lill H Skogstad Holmtun
19/3525-8
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Folkehelseinstituttet - Prevalens
19/3524-45
Dato: 07.05.2019 - Avsender: VG v/ Schibsted - Marie Golimo Kingsrød
19/3523-27
Dato: 07.05.2019 - Avsender: LHL Kåfjord v/ Hermund Dalvik
19/3522-1
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Birtavarre samfunnshus v/ styreleder Bjørn Inge Mo
19/3520-39
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Miriam Lilleberg
19/3519-21
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Mikaela Reinikainen
19/3513-2
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Jani Anette Albrigtsen m.fl.
19/3512-20
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: *****
19/3511-16
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Britt Pedersen m.fl.
19/3510-49
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: NAV skanning
19/3509-15
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Britt Pedersen m.fl.
19/3508-38
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: EINAR STORSLETT m.fl.
19/3507-13
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Indre Kåfjord sasankelag v/Iris Yttergård
19/3506-12
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Manndalen sausankerlag v/Hans Vatne
19/3503-14
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Asle Halvor Berntsen m.fl.
19/3501-78
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: *****
19/3497-19
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Vibeke Fagerli
19/3496-71
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Ann Helene Åsli m.fl.
19/3354-5
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: ARBEIDSTILSYNET
19/3353-69
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Fredrik Johnsen
19/2561-19
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Eva Maria Fossli
19/2001-67
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Olderdalen grendelag
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk