Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/4356-6
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Kåfjord kommune v/ flyktningtjenesten
19/4354-30
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Elin Nystad
19/4353-7
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Julie Bergheim
19/4352-4
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Jan-Eivind Hanssen
19/4347-78
Dato: 05.06.2019 - Avsender: PRO tjenesten v/ Linn S. Steinnes
19/4346-11
Dato: 05.06.2019 - Avsender: *****
19/4345-40
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Skatteetaten
19/4344-41
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Lundogco - Chirsti Erichsen Hurlen
19/4343-5
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Nordfjeldske Kontroll AS
19/4342-4
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Nordfjeldske Kontroll AS
19/4341-39
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Vivi Irene Myrseth
19/4340-68
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: SAMEDIGGI / SAMETINGET
19/4339-34
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Senter for undersøkende journalistikk v/ Robert Nedrejord
19/4338-53
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Kristina Batnes Hestdahl m.fl.
19/4337-52
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: UNN Tromsø m.fl.
19/4336-51
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Post Skjervoy m.fl.
19/4335-18
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Marina Olsen
19/4333-7
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Berit Lilleberg
19/4332-33
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Aud Marthinsen
19/4331-66
Dato: 05.06.2019 - Avsender: K-Sekretariatet v/ Audun Haugan
19/4330-8
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Unn v/ Høgås Hans Kristian
19/4329-6
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: *****
19/4328-138
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Kooperativ v/ Cathrin Allvin
19/4327-48
Dato: 05.06.2019 - Avsender: *****
19/4326-30
Dato: 05.06.2019 - Avsender: *****
19/4325-6
Dato: 05.06.2019 - Avsender: *****
19/4324-18
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Hilde Halvorsen
19/4323-7
Dato: 05.06.2019 - Avsender: PRO INVENIA v/Anne Barth
19/4322-1
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Innovasjon Norge
19/4321-9
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: DM CONSULT AS
19/4320-6
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: *****
19/4318-21
Dato: 05.06.2019 - Avsender: Norges Handikapforbund v/ Kirsti Elise Fosshaug
19/4316-28
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Hilde Halvorsen m.fl.
19/4315-18
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Skjervøy kommune
19/4314-17
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Skjervøy kommune
19/4307-27
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Kristina Helene Stenseth
19/4306-26
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Wenche Johansen
19/4303-25
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Linn-Anett Furøy
19/4298-24
Dato: 05.06.2019 - Mottaker: Anita Hilde Johansen
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk