Oppstart regulering Løkvoll

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-3 varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 29 bnr. 2 og bnr. 149 på Løkvoll i Kåfjord kommune, som vist med rød strek på kartutsnitt. Forslagsstiller er Kåfjord kommune.

 

kart lokvoll.jpgPlanarbeidet har til hensikt å legge til rette for frittliggende boliger, rekkehus/leilighetsbygg og lettere næringsvirksomhet.

Området er en del av områdeplan for Løkvoll og er avsatt til boliger, næring og landbruk. Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Opplysninger eller innspill til planarbeidet sendes til AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy, eller epost roald@ar-ing.no innen 2. mai 2022. Henvendelse bes merket «Regulering Løkvoll».

Planprogram

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

kart lokvoll